Øv-tal for detailhandlen i februar

Detailhandlen bliver godt nok forbigået, men der er ikke grund til at lade sig skræmme af onsdagens svage tal fra detailhandlen, mener flere økonomer.

Forbrugspilen peger fortsat pænt op, til trods for at detailsalget faldt med 0,1 pct. i februar ifølge tal fra Danmarks Statistik. Samtidig var detailsalget i perioden fra december 2016 til februar 2017 er 1 pct. lavere end salget i perioden fra september til november, påpeger Tore Stramer, cheføkonom i Nykredit.

- Man skal helt tilbage til den 2011, hvor gældskrisen rasede i euroområdet, for at finde en svagere udvikling i detailsalget. Det er naturligvis rigtig øv-tal for detailsektoren - specielt med tanke på at der ellers samlet set er fin fart på danskerne privatforbrug, siger Tore Stramer i en kommentar.

Han peger på, at forbrugernes indkøbsvaner har ændret sig markant over de seneste år, og det betyder, at detailsektoren ikke har deltaget i det seneste års fremgang i det samlede privatforbrug.

De svage tal for detailsalget kan virke som lidt af et paradoks, påpeger chefanalytiker Jan Størup fra Nordea.

- En forklaring på dette tilsyneladende paradoks kan være, at danskerne øger indkøb fra udenlandske netbutikker, der ikke indgår i det danske detailsalg. En anden forklaring er, at den større købekraft i husholdningerne primært bliver brugt på flere serviceydelser som restaurationsbesøg og udenlandsrejser, skriver han i en kommentar.

Når det samlede forbrug i husholdningerne i år ventes at stige med omkring 2 pct., vil kun en mindre del af stigningen blive kanaliseret over i en højere omsætning i de danske detailbutikker, vurderer han.

Hos Danske Bank mener privatøkonom Louise Aggerstrøm Hansen, at den lidt sløve udvikling i både januar og februar også skal ses i lyset af den "overordentlig store" fremgang i forbruget i fjerde kvartal af 2016.

- Derfor er der nok snarere tale om en vis moderering af forbrugsvæksten i starten af 2017, end en decideret opbremsning. Generelt er der da også tegn på, at danskernes økonomi har det bedre og bedre, med stigende indkomster og fortsat fremgang på bolig- og arbejdsmarkedet. Det danner også grundlag for en sund forbrugsvækst i 2017, vurderer hun.

/ritzau/FINANS