Østersøregionen lyser op i Europa

Landene i Østersøregionen ligger både geografisk og økonomisk i toppen af Europa. Flere af dem er dog udfordrede og har behov for tilpasninger, hvis de gode tider skal fortsætte, konkluderer en ny analyse.

Litauens finansminister, Rimantas Šadžius, var synligt tilfreds, da litauerne 1. januar skiftede deres litas ud med eurosedler. Litauen, som var det sidste af de baltiske lande til at blive en del af eurozonen, oplever ligesom nabolandene stor fremgang i disse år. Arkivfoto: Ints Kalnins Fold sammen
Læs mere

Gruppen af lande, som udgør den såkaldte Østersøregion med 60 millioner indbyggere, lyser for tiden op som et af de mest dynamiske områder i den globale økonomi.

Den økonomiske vækst er relativt høj i de fleste lande omkring Østersøen, de offentlige finanser er gode, og arbejdsløsheden er betydeligt lavere end i EU som helhed. Men flere af landene er også udfordret af den økonomiske nedtur i Rusland, de faldende priser på olie, for få investeringer og den historisk lave rente, som risikerer at skabe bobler på boligmarkedet med alt for store prishop.

Det fremgår af en større analyse af hele Østersøregionen, som er udarbejdet af »Baltic Development Forum«, der har tidligere udenrigsminister Lene Espersen (K) som formand, og som er en tænketank, der arbejder på at fremme samarbejdet mellem landene omkring Østersøen, inklusive Norge, Hviderusland og Rusland samt Island. Det er en region med uhyre tætte historiske, kulturelle og økonomiske bånd, som spiller en stor rolle for dansk økonomi.

Både vindere og tabere

Analysen »State of the region report«, som præsenteres på et årsmøde i Baltic Development Forum i København i denne uge, tager temperaturen på regionens økonomiske udvikling og finder både vindere og tabere.

»Bedst går det i Sverige og Polen, som er i noget nær topform. Men Tyskland, Danmark og de baltiske lande har også en pæn vækst og klarer sig godt. Derimod er der problemer på grund af den faldende oliepris i Norge og Rusland og af andre årsager i Finland,« siger Helge J. Pedersen, cheføkonom i Nordea og medforfatter til analysen af Østersø­regionen.

Helt i top ligger Polen, som i år ventes at få en økonomisk vækst på 3,3 procent, og som slet ikke har oplevet samme nedtur og recession de senere år som flere andre vestlige lande. Derimod er der udsigt til et fald i bruttonationalproduktet (BNP) på hele 3,7 procent i Rusland i år.

Stigende velstand

Også de baltiske lande har haft fremgang, og det betyder, at de sammen med Polen nærmer sig velstanden i Tyskland og Norden med bemærkelsesværdigt høj fart. For 20 år siden havde Polen og de baltiske lande således kun en velstand, der var på 30 procent af niveauet i Tyskland og Norden, men den andel er nu oppe på 55 procent og er stadig stigende.

Erhvervslivets investeringer har de senere år været et af de svage punkter i hele Østersøregionen. I 2011 steg investeringerne således med otte procent, men de senere år er de stagneret og slet ikke steget, hvilket især skyldes lavere vækst i Rusland og Finland, men også i Tyskland. I Norge har de lavere priser på olie også ført til stor nedgang i lysten til at lede efter nye forekomster af olie og gas med aftagende investeringer til følge.

»Der er dog håb om, at virksomhederne til næste år igen vil begynde at investere mere på grund af de lidt bedre økonomiske udsigter, den lave rente og en række politiske initiativer såsom EUs Juncker-plan (Den Europæiske Fond for Strategisk Investering, red.),« siger Helge J. Pedersen.

Tiltrækker færre investeringer

Den aftagende globale handel er også noget, som presser de små åbne økonomier omkring Østersøen. Derfor sidder Østersøregionen på en aftagende del af den samlede globale handel, der nu er nede på 4,5 procent eller en femtedel mindre end for ti år siden.

Der har også været en tendens til, at regionen har tiltrukket sig færre investeringer fra udlandet, hvilket er noget som på sigt kan udgøre en trussel for velstanden, hvis udviklingen fortsætter, fremgår det af rapporten.

Den meget lempelige pengepolitik, som Den Europæiske Centralbank (ECB) for tiden fører med lave renter og massive opkøb af obligationer, risikerer også at skabe problemer flere steder.

»Det gælder især i Sverige, Norge og dele af Danmark og Tyskland, hvor boligpriserne stiger meget stærkt. Det samme gælder i Estland og Island, hvor boligpriserne også er skudt kraftigt i vejret de senere år. Det er en udfordring for disse lande at finde de rette værktøjer til at dæmpe den udvikling,« siger Helge J. Pedersen.

Samlet har Østersøregionen nogle nærmest gigantiske overskud på betalings­balancen over for udlandet, som er på mellem fire og seks procent af BNP. Det er Danmark, Sverige, Norge og Tyskland, der topper på dette område, hvilket sammen med den nogenlunde gode udvikling på de offentlige finanser har gjort disse lande til en slags sikker havn i usikre tider.

»Landene omkring Østersøen har samlet set en god konkurrenceevne og er overordnet set en stærk region. Men der er altid områder, hvor udviklingen godt kunne være endnu bedre,« siger Helge J. Pedersen.