Østeksporten oppe igen

Der er dog fortsat langt op til rekordåret 2001, hvor eksporten til Rusland steg hele 41 pct. til i alt 5,9 mia. kr., ligesom

væksten lå relativt pænt i dette års første kvartal med ni pct. Ifølge Eksportrådet er

baggrunden for den øgede eksport til Rusland dels, at den danske konkurrenceevne er god, hvilket også afspejler sig i

en generel dansk eksportvækst, dels at efterspørgslen i Rusland er stigende.Den russiske økonomi er nemlig i vækst,

især som følge af stigende olie- og gaspriser på verdensmarkedet. Det betyder øget forbrug både for

den almindelige russiske lønmodtager og for den rigere del af befolkningen. De fornyede eksportmuligheder ligger primært

inden for agroindustrien, miljø og energi, medico og sundhed samt inden for servicesektoren, vurderer Danmarks Eksportråd.