Øst-udvidelsen skaber danske arbejdspladser

EU''''s forestående udvidelse med bl.a. en række ansøgerlande fra Østeuropa vil ikke rive tæppet væk

under danske virksomheder. Snarere tværtimod, mener eksperter.


Øget eksport til de mere og mere købedygtige

markeder i Øst-og Centraleuropa vil nemlig skabe flere arbejdspladser her i landet, selvom især enkelte brancher i fremstillingsindustrien

vil blive hårdt ramt af udvidelsen.


- Samlet set vil udvidelsen give en vækst i beskæftigelsen herhjemme, fordi

vi kan vente stor fremgang i eksporten i lighed med de senere års stærkt stigende eksport til især Polen og de baltiske

lande, siger Niels Mygind, studieleder på Københavns Handelshøjskoles Center for Østeuropastudier.


Allerede

i dag er Danmarks samlede eksport til de central- og østeuropæiske lande større end vores import, og Danmark vil

bevare dette overtag, mener Niels Mygind.

Rigt eksportmarked

Siden associeringsaftalerne med de tidligere østbloklande

blev indgået i starten af 90''''erne, er det blevet stadig lettere at eksportere til Østeuropa. Med østudvidelsen

bliver der sat ekstra turbo på den proces, og Øst- og Centraleuropa bliver et rigt eksportmarked for Danske virksomheder:


-

Østudvidelsen medfører to ting: For det første bliver det nemmere at eksportere til Østeuropa, fordi de

sidste tekniske handelshindringer bliver ryddet af vejen, siger Helge Pedersen, cheføkonom i Nordea.


- For det andet vil

østudvidelsen gøre de lande mere velstående, og deres større købekraft vil øge markedet for

danske varer i alle de ny EU-lande, siger Helge Pedersen.


Det vil især være eksport af "videnstunge" produkter

som f.eks. teknologi og medicinalprodukter, der vil vokse, ligesom vi kan vente et boom i salget af forskellige konsulentydelser til

disse lande.

Større udflagningDer er allerede siden den første associeringsaftale i 1993 sket en større udflagning

af løntung, lavteknologisk produktion til forskellige lande i Øst- og Centraleuropa, hovedsagelig Polen, Tjekkiet og

de Baltiske lande. Denne proces vil også blive accelereret efter EU-udvidelsen.


- Det er klart, at f.eks. tekstilindustrien,

møbelindustrien og dele af metalindustrien vil tabe markedsandele til østeuropæiske virksomheder, siger Handelshøjskolens

Niels Mygind.


Lavtlønsområder inden for fremstillingsindustrien, især komponenter, der ikke er så teknologitunge,

vil blive flyttet ud først, men på længere sigt venter Nordeas Helge Pedersen, at også softwareudvikling

og andre it-opgaver vil følge med.


- De har jo mere end syv års skolegang i de lande, og inden for især naturvidenskabelige

fag er arbejdskraften dygtig, samtidig med at prisen på arbejdskraften ligger væsentligt under, hvad den koster herhjemme, siger

Helge Pedersen.


Han bakkes op af Ole Daugbjerg, kommunikationsdirektør i Danfoss:


- Vi har en række dygtige

ingeniører i Slovenien, som er i stand til at løse udviklingsopgaver på samme niveau som vores danske ingeniører,

men naturligvis billigere, siger han.


Danfoss udvikler i øjeblikket elektroniske styresystemer til fjernvarme i Slovenien.


Inden

for specielle fag vil lønniveauet i løbet af en overskuelig årrække nærme sig det danske, men der

vil gå mindst tyve år, før det samlede lønniveau i f.eks. Polen når op i nærheden af det danske,

vurderer han.