Økonomiske vismænd: Uligheden er steget i Danmark

Uligheden i Danmark er steget. Så klar er konklusionen i halvårsrapporten fra de Økonomiske Vismænd. Danmark er fortsat et af de mest lige lande i verden.

Foto: Bax Lindhardt.
Læs mere
Fold sammen

Der er blevet en større forskel på rådighedsbeløbet i de danske husholdninger de seneste 20-25 år.

Det konkluderer de økonomiske vismænd i deres halvårsrapport fremlagt i dag.

Helt konkret er uligheden i Danmark steget fra 0.20 i 1990 til 0.27 i 2014 på Gini-skalaen, der giver et samlet mål for indkomstuligheden i en befolkning; jo større ulighed, jo højere Gini-koefficient.

Det er således det højeste uligheden har været på de sidste 25 år, konkluderer vismændene i rapporten.

»Uligheden er steget i Danmark, men vi er fortsat et af de mest lige lande,« siger overvismand Michael Svarer om udviklingen. Han tilføjer, at der er flere årsager til den stigende ulighed.

De rige bliver rigere

En del af årsagen skal ifølge Michael Svarer findes ved, at de såkaldte kapitalindkomster, altså indkomsterne på baggrund af bl.a. aktie- og lejeindtægter, er steget. Det skaber øget ulighed, fordi den type indkomster ofte tilfalder de danskere, der i forvejen har en høj arbejdsindkomst.

Derudover er arbejdsindkomster generelt blevet mere ulige fordelt, tilføjer vismændene i rapporten.

Der skal i vurderingen af ulighed i Danmark tilføjes det aber dabei, at den også udspringer af, at antallet af studerende er steget, og de har ofte en relativt lav indkomst.

En anden faktor for den stigende ulighed er, at en række ydelser i overførselsindkomsterne ikke er fulgt med lønudviklingen. Til gengæld er der færre arbejdsløse end i midten af 1990’erne, hvor ledigheden var høj. Det fald medfører, at overførselssystemet ikke spiller en nær så stor rolle i udjævningen af indkomster som for 20-25 år siden.

»Formuerne er generelt mere ulige fordelt end indkomsterne, men der er ikke tegn på, at fordelingen af formuer er blevet mere ulige de seneste 20-25 år,« siger overvismand Michael Svarer om udviklingen.