Økonomer: Ledighed stiger mere end ventet

Stigningen i arbejdsløsheden på 7.400 personer i juni er større end ventet, vurderer økonomer, der tilmed venter betydeligt højere ledighed i de kommende måneder.

Læs mere
Fold sammen
Væksten i ledigheden på 7.400 i juni til 105.100 personer, eller 3,8 procent af arbejdsstyrken, er større end ventet.

Det siger chefanalytiker Anders Matzen fra Nordea i en aktuel kommental til de nye tal.

"Tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen viste ellers, at antallet af varslede afskedigelser har været for kraftigt nedadgående over de seneste måneder, så vi havde ventet en stigning på linie med niveauet i maj, hvor ledigheden kun steg med 4.600 personer," siger Anders Matzen.

Den overraskende store stigning i ledigheden skyldes ikke, at mange unge har færdiggjort deres uddannelse, og nu melder sig i ledighedskøen, sådan som en del har fremhævet på det sidste.

For i juni var det arbejdsmarkedets kernetropper, og personer mellem 40 og 59 år, der oplevede den største stigning i ledigheden, fremhæver Anders Matzen.

Trods de overraskende høje juni tal venter Nordea fortsat, at stigningen i ledigheden vil foregå i noget langsommere tempo gennem resten af året.

Samme melding kommer fra Jacob Graven, der er cheføkonomi Sydbank.

"Det tempo, som ledigheden stiger med, vil blive lavere i de kommende måneder. At stigningen fortsat er meget høj skyldes bl.a., at det tager tid fra man bliver fyret til man optræder i statistikken over arbejdsløse. Stigningen i ledigheden i juni kan altså være eftervirkninger af de store fyringsrunder på mange virksomheder først på året," siger Jacob Graven.

Men væksten i dansk økonomi er fortsat så svag, at arbejdsløsheden med stor sandsynlighed vil stige året ud - og formentlig også gennem hovedparten af 2010.

Den reelle udvikling på arbejdsmarkedet er muligvis endnu dårligere end de nye tal viser.

Det skyldes, at mange forlader arbejdsmarkedet som følge af de dårligere jobmuligheder og dermed ikke indgår i statistikken, fremhæver Jacob Graven.

Ud over dette stiger antallet af aktiverede nu også, efter en pause tidligere på året. De aktiverede tælles ikke med som arbejdsløse.

Endelig er der en gruppe, der efter fyring hverken er kvalificerede til at modtage dagpenge eller kontanthjælp og derfor heller ikke indgår som registrerede arbejdsløse.

"Det er sandsynllgt, at arbejdsløsheden stiger til omkring 125.000 ved udgangen af 2009 og runde 150.000 i løbet af 2010," siger Jacob Graven.