Økonom: Vi har ikke råd til at lempe finanspolitikken

En ny regering har ikke råd til at lempe finanspolitikken. Det vurderer Danske Bank med henvisning til de store underskud på den offentlige saldo, der er udsigt til både i år og næste år.

- Vi venter ikke, at den offentlige saldo vil overskride grænsen på 3 pct. af BNP, men de store underskud betyder, at der ikke er råderum til finanspolitiske lempelser i de kommende år. Den samlede økonomiske politik vurderes at blive strammet en smule over de kommende år, hvilket er fornuftigt afstemt med konjunkturerne, skriver Danske Bank i sin økonomiske sommerprognose Research Danmark.

Sidste år var første år, siden finanskrisen satte ind, at Danmark havde overskud på den offentlige saldo. I alt 34,6 mia. kr. strømmede ind i statskassen, men det skyldtes udelukkende ekstraordinære skatteindtægter fra pensionsområdet.

I 2015 venter Danske Bank et underskud på den offentlige saldo svarende til 1 pct. af bruttonationalproduktet, voksende til et underskud på 2,1 pct. af bruttonationalproduktet i 2016.

Ifølge EU's Stabilitets- og Vækstpagt må underskuddet på de offentlige finanser ikke må overstige 3 pct. af bruttonationalproduktet.