Øget konkurrence i dansk erhvervsliv

For første gang nogensinde kan Konkurrencestyrelsen i sin årlige konkurrence-redegørelse berette om svage forbedringer

af konkurrencen i dansk erhvervsliv.

- Der er indtil videre kun svage tegn på, at konkurrencen øges herhjemme, men

vi ser, at tingene begynder at udvikle sig i den rigtige retning, siger direktør Finn Lauritzen, Konkurrencestyrelsen.


Alt

er dog ikke fryd og gammen af den grund. Prisen på danske varer er stadig højere end i resten af den vestlige verden.

Danske forbrugere betaler gennemsnitligt fire pct. mere for varer og serviceydelser end gennemsnitsborgeren i OECD-landene. Denne

merpris er dog faldet marginalt i forhold til sidste år, hvor priserne herhjemme lå fem pct. over gennemsnittet.


Hvert

år offentliggør Konkurrencestyrelsen i forbindelse med Konkurrenceredegørelsen sin sorte liste over brancher præget

af særlig svag konkurrence. På denne liste udstilles de uartige drenge i klassen, og som sædvanligt er byggebranchen

og finanssektoren problembørn. Disse to brancher har i de forløbne år haft sit hyr med Konkurrencestyrelsen.

Sort

liste

Sidste år var det byggebranchen, der blev udset til indsatsområde, og det har vist sig at give resultater.


-

Der er ikke tale om revolutionære forbedringer i kulturen i byggebranchen, men især det seneste halve år har vi

kunnet mærke en reaktion på vores indsats, siger kontorchef i Konkurrencestyrelsen Sven Westh, der samtidig slår

fast, at det tager mange år før problemerne i byggebranchen er løst.


I år er det så finanssektoren,

der står for skud, sammen med bl.a. luftfarten og tv-markedet, som fortsat er under luppen.


Der er en række nye ansigter

på Konkurrencestyrelsens sorte liste, som skal tage sig i agt i fremtiden.


Hos styrelsen vil man ikke afsløre i

hvilke brancher, man slår til næste gang, men erkender, at den sorte liste er inspirationsmateriale til kommende aktioner.


-

Vores sorte liste indikerer, hvilke brancher, der i fremtiden kan blive nye indsatsområder, siger direktør Finn Lauritzen,

Konkurrencestyrelsen.


Det gælder bl.a. edb-virksomheder og producenter af udstyr, der ifølge Styrelsen har mistænksomt

høje afkastningsgrader, samt lav tilgang af nye virksomheder.e-konkurrence

Hos Konkurrencestyrelsen har man store

forventninger til, at den stigende e-handel vil komme til at forbedre konkurrenceforholdene i diverse brancher. Danmark ligger på

duksepladsen i EU, hvad angår virksomheders indkøb via e-handel, og styrelsen har i sine undersøgelser fundet

en sammenhæng mellem høj brug af e-handel og gode konkurrencebetingelser. Derfor er den elektroniske markedsplads blevet

udnævnt til et indsatsområde.


- Markedspladser på Nettet er med til at forøge gennemsigtigheden og skærpe

konkurrencen. Derfor er det af væsentlig betydning, at vi får fjernet barriererne for udbredelsen af e-handel, siger direktør

Finn Lauritzen, Konkurrencestyrelsen og henviser bl.a. til bindende videresalgspriser i e-handlen.


I redegørelsen giver

Styrelsen udtryk for en skeptisk holdning til det efterhånden meget moderne virksomhedsfænomen "at netværke",

fordi disse netværk risikerer at udvikle sig til konkurrenceforvridende erhvervsklubber.


- Netværk kan være

en god idé, hvis man koncentrerer sig om at lære af andre og effektivisere sin egen virksomhed. Men især de såkaldt horisontale

netværk, hvor virksomheder, der er i direkte konkurrence med hinanden indgår i forskellige typer af samarbejde, er vi

mistænksomme. Det skal vi være, siger kontorchef Sven Westh.