Øget britisk inflation

Læs mere
Fold sammen
Centralbanken har dog nedjusteret sit skøn over Storbritanniens økonomiske vækst til en årlig vækstrate

på 2,5 pct. de næste to år fra tidligere ventet 2,75 pct. I første halvdel af 2002 ventes en aftagende vækst,

men den vil siden finde fodfæste og tage delvist til. BoE forudser en inflation på 2,5 pct. i 2004, som dermed vil tangere

Storbritanniens tærskel for et acceptabelt inflationsniveau. Om de 12 eurolande, skriver centralbanken, at udsigterne er forværret

i de seneste tre måneder, men BoE finder det sandsynligt, at økonomien også her vil vende senere på året.

Derimod ventes yderligere afmatning i japansk økonomi, hvor BoE betegner de kortsigtede udsigter som dystre. RB-Børsen

Japan

op til nyvurdering

Japan vil blive taget op til nyvurdering af det internationale kreditvurderingsbureau Moody''s. Det meddelte bureauet

onsdag. Det er den officielle japanske gæld, der bliver taget op til vurdering, og der er lagt op til en mulig nedgradering

af den for tiden gældende rating på Aa3 for de indenlandske statspapirer. Derimod vil kreditvurderingsbureau næppe ændre

den gældende ratingen for landets udenlandske gæld, der lyder på Aa1. Det er især den herskende deflation,

der bekymrer kreditvurderingsbureauet, sammenholdt med det store underskud på de offentlige finanser med deraf følgende

store gældssætning. Det store underskud fik i december den japanske regering med premierminister Koizumi i spidsen til

at stramme gevaldigt op på næste års budget.


En markant beskæring af udgifterne har ligget i kortene

siden Koizumi kom til magten tidligere på året, men det frygtes, at budgetbesparelser vil forstærke de økonomiske

problemer, som Japan for tiden kæmper med.


Det japanske finansministeriums udkast til næste finansår, der starter

den 1. april, viste således en besparelse på 2,3 pct. på de generelle udgifter eksklusive gældsbetalinger

og bidrag til lokale myndigheder. Den japanske centralbank - Bank of Japan - er ganske klar over, at økonomien skrumper over

en bred kam efter at fald i eksport og investeringer har spredt sig til forbruget. RB-Børsen