OECD: USA-vækst ned

OECD vurderer, at den amerikanske centralbank - Federal Reserve - bør være klar med yderligere rentenedsættelser,

hvis væksten udebliver på kort sigt.