OECD: Der kommer mindre el fra A-kraft

Mange lande satser mere på atomkraft end før. Men den totale produktion af el fra atromkraft faldt lidt sidste år i de 30 rige OECD-lande.

Produktion af el i kernekraftværker inden for OECD-området faldt en lille smule fra 2007 og 2008, viser en ny optælling. Der er dog store forskelle fra land til land. Eksempelvis har Ungarn og Korea genoptaget deres produktionen af elektricitet på atomkraftværker, og der blev også produceret mere i lande som Tjekkiet, Tyskland, Slovakiet og Spanien.

Men det har ikke kunne kompensere for det fald, der er sket i produktion andre steder, især i Japan og Storbritannien.

Det fremgår af en ny kortlægning af atomkraft, som er udarbejdet af den vestlige verdens økonomiske samarbejdsorganisation, OECD.

Kernekraftværker stod sidste år for 21,5 procent af den samlede elproduktion i OECD. Det er en anelse mindre end i 2007.

Ved udgangen af 2008 var 345 reaktorer i drift i hos de rige OECD-lande. Men 15 reaktorer er i øjeblikket under opførelse. Én er ved at blive bygget i USA, fire i Europa og ti i Stillehavsområdet. Men der er planer om, at opføre yderligere 23 reaktorer. Højere priser på uran har på det sidste sat gang i mere efterforskning, og derfor er de kendte ressourcer af uran steget de senere år. Men produktion af uran, kan stadig ikke følge med forbruget og efterspørgslen. Samtidig har den globale økonomiske krise har ført til udsættelse af nogle planer om at øge produktionen, fremhæver OECD.

Der er meget stor forskel på, hvor meget el de enkelte lande henter fra A-kraft.

Helt i top er Frankrig med en andel på 76,2 procent. Derefter følger Slovakiet og Belgien, som begge får mere end halvdelen af deres elforbrug fra atomkraft.