OECD både roser og revser Danmark

Danmark og dansk økonomi kommer et par gange om året til eksamen hos den vestlige verdens økonomiske samarbejdsorganisation, OECD. Denne gang klarer vi også godt på en del områder, men knap så godt på andre, hvorfor karakteren nok er på middelniveau.

Foto: CAROLINE BLUMBERG.
Læs mere
Fold sammen

En nogenlunde hæderlige økonomisk fremgang er ved at bide sig fast herhjemme. Det er en massiv medvind fra især lave renter, en svag effektiv krone og lave oliepriser, der skubber dansk økonomi fremad. Men konkurrenceevnen er også blevet forbedret, ligesom der er store prishop på boligmarkedet, en stigende realløn og et mylder af nye job.

Altsammen er med til at skabe lidt større optimisme og en så stor tro på fremtiden, at det sandsynligvis vil sætte mere fart på det private forbrug.

Det er den vestlige verdens økonomiske samarbejdsorganisation, OECD, der slår dette fast i sin halvårlige Economic Outlook, hvor der forudses en vækst i bruttonationalproduktet (BNP) på 1,9 procent i år og 2,3 procent til næste år. Det er nogenlunde på linje med, hvad også Danmarks Nationalbank og de økonomiske vismænd har forudset, og dermed står Danmark til at få den højeste vækst i hele ni år.

Ris fra Paris

OECD har dog ikke kun roser og pæne ord at sige om Danmark. Der er behov for at styrke konkurrencen inden for handel med dagligvarer og på områder som apoteker, taxakørsel og anden privat service, fastslår organisationen. Sker det, vil det øge produktiviteten og velstanden.

OECD anbefaler endvidere, at finanspolitikken strammes hurtigere end regeringen lægger op til, fordi der så bliver større sikkerhed for, at der ikke kommer meget store underskud ude i fremtiden i takt med, at indtægter fra olie og gas i Nordsøen falder, og der kommer flere ældre. OECD er også lettere bekymret for udviklingen på det danske boligmarked, hvor priserne er godt i gang med at stige mere end godt er. For at bremse den udvikling anbefaler de på linje med de økonomiske vismænd og Danmarks Nationalbank, at skattestoppet på ejendomsværdiskatten udfases over en årrække, sådan at der igen skal betales en procentdel af den aktuelle ejendomsvurdering og ikke af boligpriserne fra enten 2001 plus fem procent eller 2002.

Nedad med væksten

På flere området svinger OECD altså pisken over dansk økonomi og ser behov for ændringer og reformer, som gør fremgangen herhjemme mere holdbar på længere sigt.

Danmark nyder også godt af bedre tider i international økonomi, fremhæver OECD, der har hovedsæde i Paris. Men udsigterne for den globale økonomi har OECD justeret lidt ned til en vækst på 3,1 procent. I efteråret lød vurdering på en fremgang på 3,7 procent.

»Den globale økonomi er kun moderat god,« konstaterer OECDs cheføkonom, Catherine Mann.

Hun tilføjer, at økonomien stimuleres af den ekspansive pengepolitik i mange lande, en mindre stram finanspolitik end tidligere og lave oliepriser.

»Alt dette er gode nyheder og endelig kommer der en vækst, som er større end vi har set i de sidste to årtier,« siger Catherine Mann.

Et sjældent lyspunkt

USA er et af de lande, hvor OECD har justeret vækstskønnet mest ned – fra 2,4 til kun 2,0 procent i år. Det er en betydelig nedgang i forhold til i fjor, hvor OECD ventede en fremgang på 3,1 procent i verdens største økonomi. Også vækstskønnet for Kina er nedjusteret til 6,8 procent i år, mens udsigterne for de 19 eurolande er blevet forbedret, så de nu kan se frem til en vækst på 1,4 procent i år – hvilket er pænt mere end sidste års 0,9 procent.

»Eurolandene er blevet et lyspunkt,« siger cheføkonomen Catherine Mann.

Hun tilføjer dog, at det kunne gå endnu bedre, hvis flere lande lempede deres finanspolitik og øgede deres offentlige investeringer.

Det er også nødvendigt at få en mere langvarig løsning på den græske krise, som er med til at skabe frygt for fremtiden, vurderer OECD. Grækenland udgør faktisk en alvorlig trussel, som i værste fald kan skabe finansiel uro, dæmpe den økonomiske aktivitet og påføre bankerne store tab i flere lande, sådan at en ny negativ spiral sættes i gang.

Omkostningerne, hvis der ikke bliver sat mere drøn på den økonomiske vækst i Europa og andre steder, er meget høje, fremhæver OECD. Det vil føre til tab af job, vedvarende høj ledighed, en stagnerende levestadard og stigende økonomisk ulighed. I mange udviklingslande kan konsekvenserne bliver endnu mere alvorlig og bremse den fremgang, som ellers kunne være sket, konkluderer økonomerne fra OECD-tænketanken i Paris.