OECD advarer mod dansk boligboble

OECD, som også kaldes de rige landes klub, er nervøs for, at de danske boligpriser stiger for meget og for hurtigt. Derfor anbefaler de en række tiltag, som skal lægge en dæmper på prisfesten især i København og andre steder, hvor priserne er steget mest.

Foto: Mathias Løvgreen Bojesen. Home Til Salg skilte fotograferet i København søndag den 25. oktober 2015.
Læs mere
Fold sammen

Der er behov for flere indgreb på det danske boligmarked, så priserne ikke løber løbsk i København og andre større byer i Danmark, hvor priserne er steget mest. Sker det, kan fortidens fejl med alt for store prishop, som efterfølges af en større nedtur, der sætter hele dansk økonomi skakmat, blive gentaget.

Det er den vestlige verdens økonomiske samarbejdsorganisation, OECD, som i sin halvårlige analyse af dansk og international økonomi efterlyser, at skattestoppet på boliger droppes, og at ejendomsvurderingerne især i København opdateres, efter at de siden 2011 har været frosset fast.

OECD anbefaler også, at andre »makroøkonomiske værktøjer« tages i brug, så de ultralave renter ikke fører til et alt for stort udlån, der underminerer den finansielle stabilitet. Hvilke værktøjer, der her tænkes på, siges ikke, men det kunne være en reduktion af rentefradragets værdi, en begrænsning i adgangen til lån uden afdrag, eller andre af de ting, som både Danmarks Nationalbank og de økonomiske vismænd har anbefalet.

OECD ser også en pæn fremgang i beskæftigelsen og investeringerne, som bliver stimuleret af, hvad de kalder for en »ultra lempelig pengepolitik.« For at undgå, at dansk økonomi får for meget fart på, anbefales en finanspolitisk stramning.

Presset vokser

»Presset for at lave en finanspolitisk stramning stiger,« skriver OECD i sin analyse af dansk økonomi, hvor der også forudses en ret pæn vækst på 1,8 procent både i år og til næste år. I 2017 venter OECD en vækst herhjemme på 1,9 procent. Det er stort set, hvad også regeringen og vismændene venter.

Samlet er det økonomiske opsving herhjemme dog »skrøbeligt«, vurderer OECD. Årsagen hertil er blandt andet, at mange danske husholdninger fortsat er stærkt gældsatte og derfor holder igen med forbruget, selv om det er begyndt at gå bedre herhjemme.

De danske husholdninger har i snit en gæld, som udgør hele 320 procent af de årlige disponible indkomster. Det er langt mere end i Sverige og Norge, hvor den høje gæld længe har givet anledning til stor debat og bekymringer.

OECD anbefaler også flere reformer, som kan være med til at øge den økonomiske vækst. Der burde eksempelvis vedtages liberaliseringer inden for apoteker, taxakørsel og andre dele af den private sektor, som kan øge konkurrencen. Men der er også behov for nemmere adgang til kapital hos mindre og nye virksomheder og en bedre iværksætterkultur i det danske uddannelsessystem.

Danmark i top med lighed

De økonomiske incitamenter til at tage et arbejde, bør også gøres større i Danmark, fremhæver OECD og peger på, at Danmark har den mindste økonomiske ulighed blandt alle 34 OECD-lande, hvorfor der formentlig vil være en række gevinster forbundet med at gøre fordelen ved at arbejde større. Håndværkerfradraget mener OECD også burde afskaffes, så der bliver bedre råd til at sætte de danske miljøskatter ned. De er blandt verdens højeste og udgør fire procent af det danske bruttonationalprodukt (BNP).

TV: OECD advarer: mulighed for ny verdensomspændende recession