Nyt udvalg skal se på det kommunale affald

Et nyt udvalg under Miljøstyrelsen skal undersøge de kommunale affaldsordninger til bunds. Kommunerne advarer mod fristelsen til

at gennemføre fuld liberalisering af markedet. De små virksomheder og miljøet bliver taberne, siger Kommunernes

Landsforening.


Miljøminister Hans Christian Schmidt (V) har besluttet at nedsætte et udvalg, som skal kulegrave

kommunernes håndtering af affald.


Især kommunernes håndtering af erhvervsaffald har gennem længere tid

har været genstand for kraftig kritik blandt andet i ErhvervsBladets spalter.


Miljøministerens udvalg hilses velkommen

både fra Dansk Transport & Logistik, DTL, som har været en af bannerføreren i kritikken, og at sammenslutningen

af fælleskommunale renovationsselskaber, Reno-Sam.


- Vi sendte et brev til Miljøministeren 10. januar, hvor vi opfordrede

ham til at kulegrave området, og vi er naturligvis glade for, at han reagerer så hurtigt. Men vi er naturligvis meget

opmærksomme på, at det ikke må blive en sovepude, siger Michael Svane, direktøri DTL.


- Der er behov

for en grundig gennemgang af området, og ikke mindst at få gjort op med nogle af de mange fordomme, der har været

fremført i den senere tid, siger direktøren for Reno-Sam, Nete Jacobsen.Ubelejligt

Til gengæld kommer

ministerens initiativ en smule ubelejligt hos Kommunernes Landsforening, KL.


KL har nemlig nedsat en tænketank med deltagelse

af blandt andet Miljøstyrelsen, diverse ministerier og organisationer, herunder private aktører, som Dansk Entreprenører

og Dansk Industri. KL vil nu overveje, hvad der skal ske med tænketanken.


Med tænketanken har KL ønsket at

sætte sin egen dagsorden i den til tider ophedede debat.


Formålet med tænketanken er ifølge Jacob Simonsen

at se på, hvordan det offentlige og det private kan arbejde bedre sammen om at udvikle den danske affaldsmodel. Målet

er at nå frem til en bæredygtig affaldsordning, som både sikrer miljøet og samtidig lever servicemæssigt

op til virksomhedernes forventninger.


- I KL mener vi også, at der er behov for nytænkning på området,

siger chefkonsulent i KL, Jacob Simonsen, der dog i samme åndedrag advarer kraftigt mod en total liberalisering på området,

som flere eksperter ellers har stået til lyd for.


- En fuld liberalisering vil være fint for de store virksomheder

med meget affald mens miljøet og de små virksomheder vil blive taberne. De små virksomheders affaldsmængder

vil i mange tilfælde være for små til at det vil interessere private selskaber, siger Jacob Simonsen, som ikke mener, at

der er meget tilbage at liberalisere.


- I dag er to tredjedele af affaldsmarkedet i realiteten privatiseret. Stort set al transport

af affald varetages f.eks. af private selskaber, siger Jacob Simonsen.Højere priserBåde Jacob Simonsen og

Nete Jacobsen fra Reno-Sam frygter, at yderligere liberalisering vil også betyde højere priser. I dag har Danmark et

af Europas billigste affaldssystemer.


- Erfaringer fra andre lande - f.eks. Frankrig - viser, at priserne på affaldshåndtering

stiger ved fuld liberalisering. Store selskaber går ind og danner private monopoler og presser priserne op. Og jeg tvivler på,

at virksomhederne ønsker at betale mere for at komme af med deres affald, siger Jacob Simonsen.


- Samtidig er Danmark

et af de lande, der genanvender mest affald fremfor at deponere det. Det er en af landvindingerne ved den danske affaldsmodel, som

man ikke må sætte over styr, tilføjer Nete Jacobsen.


Det er da også langt fra sikkert, at udvalgets

arbejde munder ud i yderligere privatiseringer i den kommunale affaldsbranche.


Miljøminister Hans Christian Schmidt har

endnu ikke lagt sig fast på, hvad der skal komme ud af udvalgets arbejde.


I øjeblikket er Miljøstyrelsen

ved at udarbejde et kommissorium for udvalget, og finde ud af hvem, der skal deltage.