Nyt stort rentedyk hos Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank spiller med musklerne og sænker renten overraskende meget. Udlånsrente, diskonto og foliorente holdes dog uændret.

Foto: Nils Meilvang

Danmark står lige nu med den laveste rente nogensinde hos Danmarks Nationalbank. Den hedder minus 0,75 procent efter fire rentedyk på ganske kort tid. Seneste rentedyk er på 0,25 procentpoint, mens de tre tidligere i denne omgang har været på 0,15 procent.

Kun Schweiz har nu en rente, der er lige så lav. Ellers er der ingen andre steder på kloden, hvor de korte renter hos en centralbank er lavere end  herhjemme.

Hvad de ekstremt lave og negative renter vil betyde for dansk økonomi ved ingen endnu. Det er nemlig aldrig prøvet før. Nationalbanken ønsker at svække den danske krone over for euroen, og derfor sættes renten ned gang på gang.

Samtidig sælger Danmarks Nationalbank store mængder af danske kroner på de internationale valutamarkedet for at holde kronen på plads over for euroen.

Alene i januar solgte de for 106,6 milliarder kroner, og  salget menes at være fortsat ind i februar. Hvor store tal der er tale om, ved ingen med sikkerhed endnu. De bliver først offentliggjort den anden bankdag i marts.

Oven i det hele har Danmarks Nationalbank og Finansministetet fundet et trejde våben frem i kampen mod valutaspekulanterne, der forsøger at styrke kronen så meget, at fastkurspolitikken til euroen må droppes. Således blev det i sidste uge besluttet at stoppe for salg af statsobligationer.

Nationalbankens direktør, Lars Rohde, siger i en officiel udtalelse, at "fastkurspolitikken er et ufravigelig element i dansk økonomisk politik – og har været det siden 1982. Nationalbanken har de nødvendige instrumenter til at forsvare fastkurspolitikken i så lang tid, som det måtte blive nødvendigt".

Lars Rohde fortsætter:

"Der er ingen øvre grænse for størrelsen af valutareserven. I anvendelsen af instrumenterne tager Nationalbanken ene og alene hensyn til en stabil kronekurs over for euro. Danmarks Nationalbanks indtjening påvirkes positivt af stigningen i valutareserven."

I kølvandet på den schweiziske nationalbanks beslutning om at lade kursen på schweizerfranc flyde, samt Den Europæiske Centralbanks beslutning om at påbegynde opkøb af statsobligationer i markedet, har der været en betydelig indstrømning af penge til Danmark.

Cheføkonom Helge J. Pedersen fra Nordea siger, at Danmarks Nationalbank endnu engang manifesterer, at den danske fastkurspolitik er urokkelig.

»At banken vil bruge alle tilstedeværende midler til at forsvare fastkurspolitikken burde nu være gjort helt klart for valutamarkedet,« siger han.

Økonom Peter Bojsen Jakobsen fra Sydbank siger, at kronekursen er svækket efter torsdagens rentedyk. Det er ikke sket ved de seneste rentesænkninger.

»Svækkelsen af kronen kan være det første tegn på, at den historiske situation er på tilbagetog. Vi vurderer dog, at presset på fastkurspolitikken vil fortsætte en rum tid endnu. Derfor er sandsynligt, at der kommer flere tiltag fra Nationalbanken,« siger han.