Nyt stort fald i ledigheden

Ledighedstal. Økonomer er overraskede over de nye ledighedstal fra Danmarks Statistik.

Ledigheden fortsætter med at rasle ned. Fra august til september faldt arbejdsløsheden med 4.800 personer, når der korrigeres for sæsonudsving.
Ledigheden kom derved ned på 117.100 personer, hvilke svarer til 4,2 procent af arbejdsstyrken. Opsvinget i den danske økonomi har derved fået køen af arbejdsløse til at skrumpe med 68.500 personer siden december 2003, hvor ledigheden toppede med 185.600 personer.
 Økonomerne er positivt overrasket over det store fald.
- Det var noget af en overraskelse vi fik fra Danmarks Statistik i dag. Med dagen tal for antallet af arbejdsløse fik vi endnu en gang rykket ved vores syn på, hvor langt ledigheden kan komme ned, siger cheføkonom i Handelsbanken, Jes Asmussen.
Bagsiden af medaljen er, at faren for en overophedning af økonomien er rykket nærmere.
- Det historisk stramme arbejdsmarked bevirker, at flaskehalse på arbejdsmarkedet må siges at være den helt store risikofaktor for den danske økonomi.
 På sigt kan flaskehalsene føre til, at en uheldig løn- og prisspiral opstår, hvilket kan tvinge det økonomiske opsving af sporet, siger afdelingsdirektør i Danske Bank, Steen Bocian.
 - Men selv hvis denne opadgående løn- og prisspiral ikke for alvor manifesterer sig, kan vi opleve et signifikant velstandstab som følge af manglen på kvalificeret arbejdskraft. Således siger danske virksomheder allerede nu nej tak til nye ordrer og denne tendens kan forventes at stige, siger Steen Bocian.
Han understreger dog, at der er grund til at glæde sig over, at ledigheden indtil videre er kommet så langt ned, uden at det har givet anledning til lønpres.

LÆS MERE