Nyt marked med tyrkiske partnere

Tyrkiet er på vej ind i EU.

Onsdag vedtog EU-Parlamentet, at tiden nu er inde til at indlede forhandlingerne om Tyrkiets optagelse i unionen, og i går besluttede EU''s stats- og regeringschefer, at forhandlingerne kan begynde allerede den 3. oktober næste år. Men hører Tyrkiet hjemme i EU? Hvilken betydning vil det få for danske virksomheder, at Tyrkiet bliver et nyt EU-medlemsland? ErhvervsBladet har spurgt Peter L. Vesterdorf, kontorchef i Håndværksrådet med ansvar for EU-anliggender, hvilke muligheder det kommende EU-land åbner for danske virksomheder.

5 Skarpe.

Hvilken betydning kan det få for dansk erhvervsliv, hvis Tyrkiet optages i EU?

- Der er betydelig vækst i Tyrkiet, som samtidig er et stort marked. Om 10-15 år, når Tyrkiet kommer med i EU, må man antage, at landet er et andet samfund end i dag. Det er en forudsætning for at Tyrkiet overhovedet kan optages.

I kraft af at de vil blive løftet op af den nuværende fattigdom, kan vi se frem til øget samhandel med Tyrkiet. Deres købekraft bliver større, hvilket igen vil give os betydelige afsætningsmuligheder for danske virksomheder.

Menneskerettighedssituationen i Tyrkiet bliver ofte kritiseret. Kan vi på den baggrund forsvare at arbejde hen imod optagelsen landet.

- Det kan vi. Hvis medlemsskabet en gang skal blive til noget, så forudsætter det, at de forhold i landet forbedres fundamentalt. Der er allerede fra lovgivningsside gjort meget for at styrke menneskerettighedssituationen. Når vi forhandler optagelsen, skal det være klart, at hvis menneskerettighedssituationen ikke forbedres eller situationen ligefrem forværres, så bliver forhandlingerne afbrudt.

Hvordan vil det påvirke samarbejdet i EU, at et så atypisk land bliver medlem?

- Man skal ikke overdrive, hvor anderledes Tyrkiet er. Store dele af landet er totalt sekulariseret, og man må f.eks. ikke en gang have tørklæde på i skolerne. Man diskuterer i øjeblikket, om det vil påvirke den europæiske identitet og sammenhængskraft, men man må indse, at til den tid vil Tyrkiet være et andet land, end det er i dag.

Vil en optagelse af Tyrkiet i EU nødvendigvis have den effekt, at landet bliver mere demokratisk og i højere grad respekterer menneskerettighederne?

- Det står lysende klart, at det allerede er sket i vidt omfang. Tyrkiet har allerede lavet reformer af en række af de love, der faldt EU for brystet. Hvis Tyrkiet mener noget med at ville ind, og det gør de, så vil de også fremover gøre sig betydelige anstrengelser. I princippet er det allerede i dag rent formelt en demokratisk stat med frie valg, fri presse osv.

Hvad har Tyrkiet at byde på, som EU har brug for?

- Først og fremmest bliver Tyrkiet efter alt at dømme et rigt marked for europæiske virksomheder. Men vi kan ikke se bort fra, at hvis ikke vi optager Tyrkiet i EU, så risikerer vi at skubbe dem over i den modsatte grøft. Jeg tror dog, at vi kan hjælpe dem med f.eks. at adskille politik og religion.