Nyt lovforslag giver ekstra skattebøvl

Læs mere
Fold sammen
Det skal være lettere at drive virksomheder i Danmark, mener regeringen. Men netop som startskuddet er gået til endnu en omgang regelforenkling, kommer skatteminister Kristian Jensen (V) med et lovforslag, der vil sende en solid mængde byrder ned i hovedet på dansk erhvervsliv.

Forslaget bliver fremsat i Folketinget i dag, og det kommer for at bringe de danske regler om transfer pricing på niveau med EU-retten. Hvis det bliver vedtaget vil det stramme kravene til virksomhedernes oplysninger og dokumentation, når de handler internt mellem datterselskaber. Fremover skal virksomhederne have papirer på alle handler - også dem, som sker mellem danske datterselskaber.

Det vil groft sagt betyde, at virksomhederne skal lave en faktura, hvis blot de flytter to pakker skruer fra moderselskabet i København og til et datterselskab i Hobro.

I dag skal virksomhederne kun lave dokumentationen, når de handler med udenlandske datterselskaber, og regeringens forslag vækker vrede hos både revisorerne og Danske Industri, DI. De mener, at regeringen lægger op til en langt hårdere kurs end EU kræver, og forslaget vil komme til at koste de danske virksomheder millioner af kroner.

Skatteminister Kristian Jensen (V) forstår kritikken.

- Forslaget er nødvendigt for at undgå, at ondsindede koncern flytter overskud ud af landet. Og vi ser ingen andre måder at gøre det på. Det er vi ked af over for de danske virksomheder. For der er ingen tvivl om, at det vil give dem ekstra bøvl, siger Kristian Jensen.

Han fremhæver, at regeringen fremsætter forslaget af to årsager.

¤ For at stramme op om virksomhedernes papirarbejde med de interne afregningspriser. ToldSkats undersøgelser viser, at det langt fra er alle virksomheder, der laver den dokumentation, som loven kræver.

¤ EU-retten kræver, at danske og udenlandske koncern bliver behandlet ens. Det betyder, at regeringen ikke kan nøjes med at pålægge virksomhederne krav om dokumentation og oplysninger om deres handel med udenlandske datterselskaber.

- Det viser, at kampen for regelforenkling er kompliceret. Dagligt ruller man sten op ad bjerget for at finde ud af, at de næste dag ligger nede for foden igen, siger Kristian Jensen.

Drukner i administration

Forslaget er en kulmination på en længere debat og et arbejde omkring koncerners interne afregningspriser. Det skal være med til at sikre, at alle handler internt i koncerner sker til markedspriser.

For at lette arbejdsgangen for de små og mellemstore virksomheder er der i forslaget indføjet en undtagelse, så de kun behøver at skrive om handlerne i oplysningsskemaet til selvangivelsen. De skal ikke at lave en egentlig dokumentation medmindre handlen sker med datterselskaber i forskellige "skattelylande" uden for EU. Det er dog ikke nok til at dæmpe de hårde ord fra DI og revisorerne.

Og underdirektør i DI Tine Roed mener ikke, at regeringen kan begrunde forslaget med krav fra EU.

- EU pålægger ikke landene at lave lovgivningen så besværlig som mulig. Som minimum bør den undtagelse regeringen laver for de små virksomheder også gælde for de store. Ellers vil virksomhederne ganske enkelt drukne i administration. De bliver nødt til at ansætte folk for at lave den ekstra dokumentation, siger Tine Roed, der fremhæver, at hammeren falder hårdt i form af en bøde til virksomhederne, hvis de ikke holder reglerne.

- Vi anfægter på ingen måde at handel internt i koncerner skal ske til markedspriser, men virksomhederne kan ikke unddrage sig skat ved at flytte overskud mellem to danske datterselskaber. ToldSkat får en mængde dokumentation, som de ikke kan bruge til noget, siger Tine Roed.

Mens faglig chef i Foreningen Registrerede Revisorer Henrik Friis fremhæver, at oplysningspligten for de små og mellemstore virksomheder er en stramning i forhold til de nuværende regler.

- Forslaget vil berøre op mod 30.000 mindre selskaber. De vil skulle bruge mange timers ekstra arbejde med deres selvangivelse, og det vil give dem en øget omkostninger på i alt 30 til 35 mio. kr. Det virker nytteløst, og netop fordi regeringen vil lette de administrative byrder bør de mindre selskaber helt undtages, siger Henrik Friis.