Nyt håb til ofre for leasing-bondefangeri

Erstatning. Der er alligevel håb for smv’er, der er bundet op på indviklede og dyre leasingforhold. En overset dom fra sidste år giver 150.000 i erstatning til Frederiksberg Daghøjskole, som følte sig narret til at betale for gammel gæld på en kopimaskine.

En opsigtsvækkende dom fra Østre Landsret om leasingfup har fået flere danske advokater til at spærre øjnene op.

Stik imod tidligere praksis, giver den nemlig håb for alle de leasingkunder, der har følt sig bondefanget af smarte leasingsælgere.

»Dommen er interessant, for det er den første herhjemme, som giver en leasingkunde medhold,« siger advokat Jens Hessel, Ret&råd i København.

I sagen kom det frem, at leasingkunden, Frederiksberg Daghøjskole betalte for gælden på en gammel maskine, som var taget tilbage af Copytosh A/S, og at gælden voksede med ”snebold-effekt.

Dommerne ville ikke frigøre skolen fra kontrakten, men gav til gengæld skolen en mærkbar erstatning på 150.000 kroner plus 50.000 til sagens udgifter.

Leasingkontrakten, som forhandleren CopyTosh havde lavet, var nemlig ikke til at gennemskue, og som der står i dommen, burde skolen ”ikke have indset, at leasingydelsen indeholdt en stadig akkumuleret restgæld, overført fra tidligere kontrakter.”

CopyTosh havde i det hele taget ikke givet kunden vigtige oplysninger, og dét kunne Frederiksberg Daghøjskole umuligt være skyld i, mente dommerne i landsretten.

”Man må altså som leasingforhandler ikke tilbageholde oplysninger, som er væsentlige, så kan man ifalde et erstatningsansvar,” konkluderer advokat Jens Hessel.

Flere sager på vejNormalt beskytter juraen ikke virksomheder, som ikke har forstået eller ikke har læst det, de har skrevet under på.

Det er således næsten umuligt for at slippe fri af en leasingkontrakt i uopsigelighedsperioden, der typisk er flere år.

Men med denne dom i hånden vil virksomhederne nu have et nyt våben mod leasingsvindel, påpeger Jens Hessel og leasingadvokat Anders Rynkebjerg fra advokatfirmaet Tommy V Christiansen i Roskilde

I stedet for at slippe fri af aftalen, kan man nu kræve en erstatning for det tab, man lider ved ikke at være ordentligt oplyst af forhandleren.

»Jeg vil tage den med næste gang jeg skal i retten med en leasingsag til januar,« siger Anders Rynkebjerg, der har omkring 50 sager om leasingfup på sit bord.

Mange af dem er kommet til Anders Rynkebjerg efter henvisning fra leasingrådgiver Jackie Vest, der via sit firma Visivo hjælper leasingkunder, der er kommet i klemme.

Han ser dagligt leasingkontrakter med lange bindinger og skjulte ekstraomkostninger for kunden.

»Kunden har ofte ikke en kinamands chance for at gennemskue de utroligt indviklede kopikontrakter, som ofte involverer fem variabler,« siger Jackie Vest, der selv er forhenværende leasingsælger.

Blandt de velkendte tricks er de såkaldte »all-in« aftaler, hvor der betales forud for service på maskinen, dobbeltfinansiering og betaling for »gammel gæld«, som i nærværende sag.