Nyt fra Bruxelles

Toldkrig EU-USA

EU-Kommissionen indfører nu en slags "handelsskrig"

mod USA, som stadig ikke vil fjerne en omdiskuteret tre år gammel straftold på 30 pct. på stålimport - og

heller ikke vil afskaffe en række konkurrenceforvridende skattebegunstigelser for amerikanske eksportvirksomheder.Verdenshandelsorganisationen

WTO har siden tilladt EU at indføre modforanstaltninger overfor USA-varer for op mod fire mia. dollars, hvis intet sker - og

det synes ikke at være tilfældet foreløbig. Halvdelen af modforanstaltningerne, for ca. 2,2 mia. dollars, indføres

derfor fra den 1. marts 2004, således at udvalgte USA-varer brandskattes med fem pct. den første måned, stigende

med en procent om måneden indtil den maksimale ekstraskat på 17 pct. på USA-import nås i marts 2005.

Forskelle

fjernes

Det bliver nu forbudt f.eks. forsikringsselskaber at gøre forskel på mænd og kvinder. Beregninger, der går

på, at den ene part lever længere, ryger mere osv., og derfor skal have mindre udbetalt, bliver forbudt.Det ligger

i et nyt lovforslag om ligebehandling af mænd og kvinder uden for arbejdspladsen, som Kommissionen har lagt frem til afgørelse

i Ministerrådet. Men også andre erhvervsgrene end forsikring vil blive berørt at forslaget, hvis det vedtages.

Der kan dog blive tale om undtagelser fra reglen, f.eks. private klubber med medlemmer af kun et køn, badeanstalter med særlige

åbningstider for hvert køn - eller ved serviceerhverv som f.eks. frisørfaget m.fl.

Finans-styring

EU

ønsker at kunne gribe ind langt hurtigere end i dag på udviklingen i den finansielle sektor. Især udvidelsen med

ti nye medlemsstater skaber et behov for en effektivisering af råd og komitéer bag lovgivning og styring af bank, forsikring

og investeringsfonde.Kommissionen har da fremlagt et nyt direktivforslag indeholdende en pakke med syv nye målsætninger.

Dels skal der oprettes fire nye komitéer, herunder en ny bank- og en ny forsikringskomité for fremtidig lovgivning. Herunder

lægges to rådgivningskomitéer bestående af supervisors. Og endelig skal sektorerne hver have en komité,

der styrer sikkerheden inden for bank, forsikring og investering.

Russiske forskere

EU og Rusland har underskrevet

en aftale, der vil optrappe samarbejdet inden for videnskab og teknologi. Aftalen skal sikre, at også russiske videnskabsfolk

får mulighed for at deltage i projekter inden for EU''''s sjette rammeprogram for forskning og udvikling (FP6 2002-2006).Parternes

tidligere aftale på området udløb den 31. december 2002. Det nye samarbejde vil ske på forskningsområder

som: biomedicin, sundhed, miljø og klima, observation af Jorden, ikke-nuklear energi, teknologier i informationssamfundet,

socialvidenskab, og endelig vil samarbejdet inden for uddannelse af forskere udvides.

Curie-prisen

EU-Kommissær

for forskning, Philippe Busquin fik forleden fornøjelsen at uddele "Marie Curie-prisen" -den første uddeling

nogensinde - til fem af EU''''s fremmeste forskere. Marie Curie Excellence Award er på 50.000 euro (knap 375.000 kr.) til hver

af de udpegede forskere, som denne gang var fra Storbritannien, Holland, Italien, Spanien og Argentina. De prisbelønnede forskningsresultater

er opnået inden for områder som: cancer, komplekse væsker, balanceret dynamik, myre-organisation samt biologiske

systemer.Marie Curie-prisen er en nyhed, indført i EU''''s 6.te rammeprogram for forskning for bl.a. at modvirke "hjerneflugten"

fra EU.

Ulovlig støtte

EU-Kommissionen bider sig mere og mere fast i haserne på EU-lande, der bevilger

ulovlig statsstøtte til skrantende og urentable virksomheder.Denne gang Spanien, som har ydet ulovlig statsstøtte

til sin næsten fallerede kulmineindustri. Helt frem til perioden 1998-2001 har mineselskaberne modtaget store statsstøttebeløb,

som ikke forud er godkendt af EU. Spanien har siden appelleret Kommissionens kendelse om ulovligheder for EF-domstolen, men det har

kun fået Kommissionen til at åbne sagen igen. Resultatet er det samme: ulovlig statsstøtte. Spanien har nu fået

en kort frist til at finde på en god forklaring, inden hammeren for alvor falder tungt.