Nyt center for boblestudier vil gøre investorerne - og alle andre - klogere

Hvordan opstår en boble? Hvad kan investorerne lære af giraffen Marius? Hvordan skelner man en god boble fra en dårlig boble? Lever vi i boblernes tid? Professor og filosof Vincent Hendricks har netop modtaget 14,4 mio. kr. fra Carlsbergfondet til et Center for Information og Boblestudier ved Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet. Her skal økonomer, matematikere, filosoffer og andre faggrupper forske i boblers udvikling - både i finansmarkederne, men også på andre områder.