Nye væksthuse får ros af mindre virksomheder

Store forventninger. Ideen med at oprette fem nye regionale væksthuse bliver godt modtaget af landets små og mellemstore virksomheder. Hele 58 procent af virksomhederne mener, at det er enten godt eller meget godt med væksthusene, viser undersøgelse medlemmerne af foreningen Ejerlederne.

Det er en god ide, at fem nye regionale væksthuse snart er klar til at slå dørene op og hjælpe landets mange tusinde små og mellemstore virksomheder til mere vækst. De nye væksthuse bliver godt modtaget af landets mange tusinde små og mellem store virksomheder.

Det viser en undersøgelse, som ErhvervsBladet har fået lavet blandt næsten 200 medlemmer af foreningen Ejerlederne. Virksomhederne er blevet spurgt om, hvordan de vurderer, at der er blevet oprettet fem nye regionale væksthuse.

Samtidig har virksomhederne skullet svare på, om de mener, at det er en god ide, at ansvaret for den lokale erhvervsservice bliver overtaget af kommunerne. Begge dele er en direkte udløber af regeringens kommunalreform.

Undersøgelsen viser, at hele 58 procent af virksomhederne mener, at det er enten godt eller meget godt med væksthusene. En tredjedel siger ved ikke, men ti procent vender tommelfingeren nedad.

Kommunernes overtagelse af den lokale erhvervsservice får en noget mere lunken modtagelse. En tredjedel af virksomhederne svarer enten godt eller meget godt om det initiativ. En meget stor gruppe ved ikke, mens 28 procent er negative.

Vicedirektør i Håndværksrådet Ane Buch mener, at det er meget naturligt, at virksomhederne er knap så begejstrede for, at den lokale erhvervsservice skal forankres i kommunerne.

- Det er vores erfaring, at virksomhederne kun vil anvende et erhvervsservicetilbud, hvis de konsulenter, de møder har et højt kompetenceniveau. Mange virksomheder er usikre på, om deres kommune vil prioritere erhvervsservicen tilstrækkelig højt. De større kommuner burde have ressourcerne til at gå ind i opgaven. De skal nu vise, at de også vil prioritere denne opgave, siger Ane Buch.

De fem regionale væksthuse er officielt blevet oprettet fra 1. januar i år, og målgruppen for deres arbejde skal være iværksættere og små og mellemstore virksomheder med vækstambitioner.

Skal lave markedsføringIdeen er, at væksthusene skal bidrage til at skabe en samlet indgang i hver region, hvor nye og mindre virksomheder kan få adgang til alle former for relevant rådgivning. Væksthusene kan dog godt oprettes med flere filialer.

Til at understøtte væksthusene skal hver kommune opbygge en lokal erhvervsservice.

Det er en ny struktur for den samlede erhvervsservice, der bliver bakket op af en lang række organisationer. Men både Håndværksrådet, Dansk Industri (DI) og Dansk Iværksætter Forening understreger, at flere ting skal falde på plads, før væksthusene også bliver en succes i forhold til virksomhederne.

- Det er et godt udgangspunkt for væksthusene, at de bliver så positivt modtaget af virksomhederne. Men der er mange virksomheder, der endnu ikke har hørt om væksthusene, siger Ane Buch.

- Det er derfor vigtigt, at igangsætte en målrettet markedsføring over for de små og nye virksomheder. Væksthusene bør have en offensiv strategi over for vækstvirksomhederne og gå i dialog med dem frem for at sidde og vente på, at virksomhederne opdager dem, siger Ane Buch.

Kræver tæt samarbejdeKonsulent i DI Sune K. Jensen påpeger, at det det er meget vigtigt, at den lokale erhvervsservice i hver enkelt kommune får et tæt samarbejde med de pågældende regionale væksthuse. Ellers bliver der ikke tale om et enstreget system over for virksomhederne.

- Kommunerne skal lave et system, der støtter væksthusene. Det betyder, at kommunerne skal se væksthusene som nogle kompetencecentre, som de kan bruge, hvor de selv mangler viden. Omvendt skal væksthusene bruge kommunerne, når der er behov for det lokale kendskab, som den kommunale erhvervsservice har, siger Sune K. Jensen.

Både DI og Dansk Iværksætter Forening fremhæver, at indsatsen fra væksthusene skal måles efter kvaliteten af rådgivningen og ikke kvantiteten.(Husk grafer: FMJ - uge 2 -2. Ligger under færdig grafik)