Nye iværksætter-tendenser hos unge indvandrere

Forældrene står stadig i kiosken eller pizzariaet, men unge indvandrere og efterkommere af indvandrere satser langt bredere.

Dansk Handel og Service, DHS, peger på, at stadig flere indvandrere forsøger sig uden for de traditionelle indvandrer-fag.

I forvejen er omkring 15 pct. af indvandrere iværksættere, mens det kun gælder 5 pct. af etnisk danske.- De

unge generationer har arvet deres forældres iværksætter-''''gen'''', men de er samtidig langt bedre uddannede end deres

forældre, siger Niels Hovmand, politisk konsulent i DHS.Derfor er kiosken, frisøren, grønthandleren eller

pizzariaet ikke udfordring nok for de unge, lyder de tilbagemeldinger, DHS får fra sine medlemmer.- Vi har i de senere

år set, at flere og flere indvandrere starter virksomhed i mere specialiserede dele af detailfaget, og at de for eksempel starter

virksomhed inden for konsulentbranchen eller andre mere videntunge erhverv. For de går efter brancher, hvor væksten er,

siger Niels Hovmand.

Ventet udvikling

Det kommer ikke bag på forskerne, at unge indvandrere og efterkommere af indvandrere

tager livtag med mere uddannelseskrævende fag end deres forældre.- Vi kan forvente en langt større spredning

på brancher i fremtiden, om f.eks. 10-15 år. Især når flere andengenerationsindvandrere begynder at blive

udklækket fra de højere læreanstalter her i landet, siger analytiker Jakob Løbner Pedersen fra analysevirksomheden

New Insight, som har udgivet flere rapporter om indvandreres erhvervsaktivitet.- Nogle indvandrere har en kultur, der indeholder

et stærkt element af iværksætteri, og det eksisterende arbejdsmarked er lukket for mange indvandrere, siger han.

Derfor har mange indvandrere ifølge Jakob Løbner Pedersen i første omgang etableret sig som selv-stændige

inden for brancher med meget lave etableringsomkostninger.Selvom langt de fleste indvandrerejede virksomheder stadig findes

inden for de traditionelle indvandrerbrancher, restaurationsbranchen og kiosk- og detailhandel, så er det ikke gået forskernes

næser forbi, at der er forandring på vej:- Man kan jo se, at efterkommere af indvandreres viden om samfundet er væsentlig

bedre end deres forældres, og at de er bedre uddannede. Det er en udvikling, man har kunnet forvente, og derfor er det netop

et område, vi nu går i gang med at undersøge. Det siger erhvervsøkonom og Ph. D., Shahamak Rezaei fra Roskilde

Universitetscenter.

Kloner virksomhederHidtil har indvandrere startet virksomheder inden for et be-grænset antal brancher,

og med metoder, der ofte adskiller sig meget fra den måde, danskere traditionelt bærer sig ad.I stedet for at sætte

sig i gæld til bankerne, låner iværksættere blandt indvandrere ofte penge af venner og familie.- Allerede

etablerede netværker er afgørende for, hvilken type virksomhed, indvandrere vælger at etablere. Tyrkerne er stærke

på restaurationssiden, mens pakistanere meget ofte giver sig af med detailhandel, f.eks. kiosker. Man kloner kort sagt den virksomhed,

ens fætter allerede har, siger analytiker Jakob Løbner Pedersen.Når indvandrere sjældent starter f.eks.

et elektrikerfirma eller andre typer håndværksvirksomheder, så skyldes det de mange formelle krav, der rejses i

den forbindelse.Man skal have en formel uddannelse, en række certifikater osv., og det kan de store indvandrergrupper

fra f.eks. Tyrkiet, Pakistan eller Eks-Jugoslavien typisk ikke leve op til.Til gengæld er mange indvandrere og efterkommere

af indvandrere dygtige til servicefag, fortæller Niels Hovmand fra DHS.- De er gode til kundekontakt og service i det

hele taget. Derfor ser vi også at mange ''''danske'''' servicevirksomheder ansætter indvandrere, siger han.