Nybyggeriet opprioriteres

Regeringen vil med det nye finanslovsforslag opnå en styrkelse af det støttede nybyggeri på bekostning af byfornyelsen

i de større byer.


Den statslige byfornyelse foreslås reduceret med 500 mio. kr. fra 1,9 mia. kr. i 2001 til 1,2

mia. kr. i 2002. Det sker samtidig med, at den offentlige ramme til kommunalt nybyggeri stiger med omtrent det samme beløb.


-

Retningen i den nye finanslov er rigtig. Der er tale om en omprioritering, der er både fornuftig og rimelig i betragtning af boligsituationen

i landet. Forslaget gør ikke nok med hensyn til boligproblemerne i de større byer. Vi ser gerne nye initiativer, der stimulerer

private og institutionelle investorer til at investere i boligbyggeri, siger afdelingschef Jonas Møller fra Byggeriets Arbejdsgivere.


Han

regner ikke med, at der i medlemskredsen vil ske de store ændringer i aktiviteterne. Faldet i aktiviteterne på byfornyelsesområdet

vil blive opvejet af mere gang i nybyggeriet.


Håndværksrådet er mindre tilfreds med nedskæringerne på byfornyelsesområdet.

Bo Sandberg, der er økonom i rådet mener, at forslaget vil betyde en voldsom reduktion i aktiviteterne, og at forslaget ikke

virker gennemtænkt - især ikke i lyset af de øjeblikkelige konjunkturer i byggeriet.


- Det er en fejl, at

sænke ambitionerne med hensyn til den offentlige byfornyelse. Vi kan let ende med at sende regningen videre til næste generation.

Omkring 170.000 boliger er fortsat uden helt basale installationer, siger Sandberg.

Firkantet og forenklet

Antallet af boliger,

der kan få offentlig byfornyelse går ifølge finanslovsforslaget ned fra 2690 til 1650. Det kommer til at gå

ud over bykernerne, hvor der er behov for en kontinuerlig indsats, og lovforsalget er både firkantet og forenklet, mener Håndværksrådets

økonom, der dog glæder sig over de øgede bevillinger til nybyggeri på 50-60 pct. i forhold til sidste års

finanslov.


I Håndværkets Byfornyelsesselskab, der er eget af en række interesseorganisationer indenfor byggeriet

samt banker og realkreditinstitutioner, er stemningen mildest talt ikke høj.


- Det her ser skidt ud. Der er tale om en

meget kraftig nedgang i bevillingerne, og det vil skade byfornyelsen. Forbedringen af de værste boligforhold i København

vil trække ud. Aktiviteterne i de mindre kommuner vil enten gå helt i stå eller køre på meget lavt

blus, og bevaringsværdige bygninger og bymiljøer vil blive revet ned, siger Niels Persson fra Håndværkets

Byfornyelsesselskab.


Han forudser, at der vil komme en nedgang i beskæftigelsen i de mindre byer, og at f.eks større

tegnestuer i de byerne vil miste en hel del opgaver.