Ny tendens: Kapitalfonde som sælgere

Antallet af virksomhedshandler bliver færre, men de enkelte handler bliver større og større. Dog fortsat sund aktivitet på et højt niveau. Kapitalfonde er ikke længere kun købere, men også sælgere af virksomheder.

De seneste års hidsige jagt på opkøbsmodne virksomheder har toppet. Markedet for køb og salg af virksomheder er absolut ikke på vej til at brase sammen, men væksten vil aftage.

Dog forbliver køb og salg af virksomheder på et historisk ganske højt niveau. Ikke mindst fordi kapitalfondene fremover i højere grad vil være sælgere af virksomheder frem for alene at stå som købere.

Vi vil altså ikke se sammenbrudslignende tilstande som efter dotcom-bølgen i 2000.

Det er essensen af KPMGs seneste måling af virksomheds­handler i 2007 og udsigterne for de næste måneder.

- Vi vil se en lidt aftagende aktivitet i løbet af 2007 sammenlignet med rekordåret 2006. Men vi skal huske, at vi altså fortsat befinder os på – og også fremover vil befinde os på – et historisk højt niveau for antallet af virksomhedshandler, siger partner og afdelingsdirektør Søren Milner, KPMG i Danmark.

Der er to modsatrettede tendenser for aktiviteten på dette område. Dels er renten over det seneste halvandet år steget med 1,5 procentpoint, dels er aktiemarkedet generelt steget. Det skulle lægge en dæmper på ivrigheden. Men modsat tæller, at der er så enorme pengetanke rundt om i verden og generelt så meget likviditet i markedet, at pengene så at sige brænder i lommerne hos kapitalfonde og andre med opkøbslyst.

Ikke som i 2000KPMG vurderer på baggrund af deres analysemateriale, at de enkelte handler internationalt bliver stadigt større, mens antal af handler er faldende.

Det mønster så man også op til dotcom-krakket i 2000, men her i 2007 er det underliggende økonomiske fundament hos både opkøberen og den opkøbte betydeligt stærkere end i 2000.

Blandt de absolut største handler lige pt. er forhandlingerne om køb af den hollandske storbank ABN for over 500 mia. kr.

Opkøbsindustrien har set to spor de senere år. Mest omtalt er kapitalfondenes hidsige opkøbsridt for lånte penge. Herhjemme blandt andet ISS, TDC, Falck, Danske Trælast etc.

Mens kapitalfondene har belånt sig op til skorstenen, har de traditionelle virksomheder fastholdt en betydeligt stærkere soliditet. Gældsudnyttelsen, som det hedder i KPMG-sprog 'synes fortsat forholdsvis beskeden.'

Noget tyder på, at de seneste års entydige fokus på vækst (det vil sige en kraftigt stigende omsætning) er aftagende. Nu er det igen blevet acceptabelt at tage en strategisk beslutning alene om at vokse organisk – altså uden opkøb.

Også herhjemme ligger virksomhedshandler på et højt niveau. Foreløbig i 2007 er der annonceret 194 virksomhedshandler til en samlet værdi af 12 mia. dollars – lidt over 60 mia. kr. Blandt de største er Torms opkøb af rederiet OMI for 13 mia. kr.

De store handler ventes at aftage, mens de mange mellem­store handler – typisk i forbindelse med generationsskifte – fortsat vil ligge på et højt niveau, lyder Søren Milners vurdering af det danske marked.

Kapitalfonde sælger udFremover vil det blive mere og mere hyppigt, at kapitalfonde er sælgere, således som det skete, da kapitalfonden CVC solgte Danske Trælast til virksomheden Wolseley. Den næste i rækken kan blive ISS, som ejerne – to kapitalfonde – igen har sat til salg.

Mest hot i denne tid på verdens markeder er køb og salg af virksomheder inden for forsyningsindustrien – typisk energivirksomheder. Herhjemme er den danske stat næsten klar til trykke 'go' på knappen for et delvist salg af Dong Energy via en børsnotering. Formanden Fritz Schur har forsikret om, at ingen kapitalfond kommer inden for dørene i Dong.

Foreløbig ukendt i Danmark er de såkaldte hedgefondes overtagelse af en virksomhed. Hedgefonde er typisk meget kortsigtede investorer, som presser på for også at få en hurtig gevinst. På rygtemarkedet hedder det sig, at engelske hedgefonde igennem længere tid har haft kig på blandt andet Danisco.