Ny styrelse i støbeskeen

Regeringen har etableret en ny styrelse, Erhvervs- og Boligstyrelsen, som erstatter de forkølede rester af Erhvervsfremmestyrelsen

og det nu nedlagte By- og Boligministerium.


Dermed er den første større rokering i det ny Økonomi- og Erhvervsministerium

en realitet.


Den ny Erhvervs- og Boligstyrelse vil omfatte de dele af By- og Boligministeriet, som blev overført til Økonomi-

og Erhvervsministeriet i forbindelse med dannelsen af VK-regeringen, samt de forkølede rester af Erhvervsfremmestyrelsen. Rent

fysisk får Erhvervs-og Boligstyrelsen til huse på Erhvervsfremmestyrelsens nuværende attraktive adresse i Dahlerups Pakhus

på Langelinje i København. Der er nemlig blevet god plads efter, at Erhvervsfremmestyrelsen måtte afgive de tunge

områder, innovation og teknologisk udvikling, til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Stadig uklarheder

Direktør

for den ny Erhvervs-og Boligstyrelse bliver ifølge ErhvervsBladets oplysninger Erhvervsfremmestyrelsens hidtidige direktør, Anders

Kretzschmar. Præcist, hvor mange medarbejdere, Kretzschmar får ansvaret for, er endnu uklart.


I forbindelse med finansloven

ventes det nemlig, at der vil ske større besparelser på det tidligere By- og Boligministeriums område. Samtidig erfarer

ErhvervsBladet, at det fortsat ikke er afgjort, om tilbudene til iværksættere skal ligge under Økonomi- og Erhvervsministeriet

eller Videnskabsministeriet - eller om de mange tilbuds- og støtteinitiativer, som den tidligere regering opbyggede som en

del af erhvervsstrategien .dk21 skal spares væk.


Også andre områder, som hidtil har hørt under Erhvervsfremmestyrelsen

er i spil i forbindelse med dette års finanslov, som bliver fremlagt 29. januar. VK-regeringen skal spare i alt omkring syv

mia. kr. for at kunne leve op til løftet om totalt skattestop. Det kan betyde, at den populære Hjemmeserviceordning,

der ligger under styrelsen, kan få kniven. Ordningen koster årligt staten omkring en halv mia. kr.


Endvidere ventes

regeringens planer om at spare 1,5 mia. kr. ud af de syv mia. kr. ved at nedlægge omkring 60 råd, nævn og puljer

også at berøre den ny Erhvervs- og Boligstyrelses område.