Ny strid om skattestoppet

Regeringens skattestop er en fordel for de små og mellemstore virksomheder. Det giver den enkelte virksomhedsejer mulighed for

at planlægge fremtiden og udvikle virksomheden.


Det er formanden for Håndværksrådet, Poul Ulsøe,

der giver regeringen et klap på skulderen for indførelsen af skattestoppet.


Det skete, da Det Økonomiske

Råd i går var trådt sammen for at diskutere den seneste vismandsrapport.


Poule Ulsøe lagde i sit indlæg

vægt på, at regeringen efter en række år med stigende skatter og afgifter nu har lagt låg på.

Samtidig er der kommet en håndsrækning via konkurrenceevnepakke. Begge dele giver virksomhederne bedre plads til at planlægge

og rette blikket fremad.


Men trods de pæne ord fra Håndværksrådet er der langt fra enighed blandt Rådets

medlemmer, og flere organisationer bakker op om vismændenes kritik af skattestoppet.


Dansk Handel og Service, DHS, mener,

at det er godt, at regeringen fokuserer på at få bremset væksten i skatteindtægterne.


Problemet er, at

skattestoppet fastlåser det nuværende skattesystem uden mulighed for at løse op og få gang i nogle tiltrængte

reformer, påpeger formanden for DHS, adm. direktør, Poul Erik Pedersen.


DHS mener, at det er afgørende, at

marginalskatten bliver sat. Ellers får vi svært ved at klare os i vidensamfundet.Kraftige besparelser

Vismændene

kritiserede skattestoppet i deres rapport, fordi det gør det sværere at styre den danske økonomi. Hvis det kommende

opsving for alvor giver kog i gryderne, kan det sætte gang i en lønprisspiral. Den kan bremses ved at sætte skatterne

i vejret, hvorved danskerne får færre penge til forbrug.


Men den mulighed har regeringen afskrevet ved at indføre

skattestoppet. Eneste vej frem er derfor kraftige offentlige besparelser, men de bliver uhyre svære at gennemføre rent

politisk, påpeger vismændene.


- Det er altid nemt at blive enige om at begrænse indtægterne, men det

er meget sværere at styre udgifterne. Det er langt fra sikkert, at regeringen er i stand til det, siger overvismand, Torben

M. Andersen.


Han fremhæver, at skattestoppet kan være uheldigt, fordi den danske skattestruktur er skruet forkert

sammen. Nogle steder er det en fordel, at sænke skatter. På andre områder kan det være bedst at hæve

dem, mener Torben M. Andersen.


Vismændene har gennem længere tid argumenteret for, at skatten på arbejde skal

ned, mens skatten på fast ejendom skal stige.


- Vi er helt på det rene med, at skattestoppet rent politisk kan være

en god ide, men der skal være en vej ud, så det ikke blokerer for strukturreformer, siger Torben M. Andersen.


Regeringens

modspil har blandt andet været, at alle skatter er for høje. Men Torben M. Andersen mener ikke, at argumentet holder.
Han gør opmærksom på, at skattestoppet er sat i værk på to måder. Dels må ingen procentsatser

stige og dels må en række skatter ikke stige målt i kroner og ører.


Problemet er, at sidstnævnte

er de første til at blive sat ned, fordi de bliver udhulet af inflationen.


- Men er de lige netop de skatter, som er de

første på listen til at blive sænket. Det er der ingen gode argumenter for, siger Torben M. Andersen.


Han

indrømmer, at regeringen har en nødbremse til at styre økonomien med i form af arbejdsmarkedets tillægspension,

ATP.


Regeringen kan via lovgivningen gå ind og tvinge danskerne til at spare mere op for på den måde at lægge

en dæmper på økonomien.