Ny statsobligation opfylder behov hos private investorer

Efter kun et kvarters handel lukkede Nationalbanken for salget, idet den maksimale udstedelseskvote på seks mia. kr. var opbrugt.

En væsentlig forklaring på den store interesse er kuponrenten på det nye papir.


- Vi har fået en relativt

lang obligation med en lav kuponrente, hvilket er interessant for investorer, som betaler skat af renteindtægter, men ikke af

kursgevinster, siger en obligationshandler. Han påpeger, at de statsobligationer, som ligger omkring den nye i varighed, alle

har en højere kuponrente og handles til en langt højere kurs.Stor efterspørgsel

- Den asymmetri i

beskatningen er årsagen til, at nogle investorer er villige til at betale en relativt høj kurs for obligationen, forklarer

han og tilføjer, at den gode kurs sandsynligvis var årsagen til, at Nationalbanken valgte at sælge hele det annoncerede

beløb.


Det er dog ikke kun de private investorer, der er oplagte aftagere af det nye papir. Blandt investeringsforeningerne

vil obligationen også efterspørges af afdelinger, som ikke er tilpasset pensionsopsparing. Her gælder nemlig samme

skattemæssige overvejelser som for de private uden for foreningerne.


For den private investor, som ønsker afkastet

i form af kursgevinst og ikke i form af løbende renteindtægt, kunne de nye rentetilpasningslån fra kreditforeningerne

være en mulighed. Handleren påpeger imidlertid, at likviditeten blandt de lange rentetilpasningsobligationer er for ringe. Rentetilpasningslånene

udstedes primært med løbetider op til tre år.