Ny minister: Ledige skal skifte spor hurtigt

Virksomheder må opgive at få besat ledige stillinger. Den nye beskæftigelsesminister vil satse på hurtigere omskoling.

Foto: Jens Nørgaard Larsen

Så snart der er udsigt til bare en smule økonomisk medvind i Danmark, vokser virksomhedernes problemer med at besætte ledige stillinger.

Helt konkret har private og offentlige virksomheder i Danmark forgæves forsøgt at rekruttere medarbejdere til knap 12.000 stillinger i foråret 2015, og tre ud af de ti virksomheder, der ikke kunne skaffe nye medarbejdere, har mistet ordrer af den grund. Det viser den halvårlige rekrutterings- analyse, som Rambøll har lavet for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Sammenlignet med foråret 2014 er antallet af forgæves rekrutteringer vokset med 29 pct.

Selv om der stadig er langt op til det voldsomt overophedede arbejdsmarked i årene inden finanskrisen, mener landets nye beskæftigelsesminister, Jørn Neer-gaard Larsen (V), at der er grund til at være bekymret.

»I den overgangsfase, vi er i nu fra krise til potentiel vækst, ligger ledigheden helt i bund, hvis man ser tilbage på tidligere krise- forløb. Derfor er vi nødt til at være meget opmærksomme på, om vi kommer i en situation, hvor der opstår flaskehalse,« siger Jørn Neergaard Larsen.

Han mener, at en hurtig omskoling til at bestride de job, der er ledige i det område, hvor den arbejdsløse bor, er nødvendig. Det skal ske i form af, hvad han kalder fast track-uddannelser.

»Jeg er ikke i tvivl om, at vi skal anvende forskellige typer af fast track-uddannelser. Vi skal ikke have et samfund, hvor mennesker, som ønsker at skifte spor, skal begynde helt forfra. Vi skal se mere på real- kompetencer, når vi ser på lediges meritter. Vi skal i vores arbejdsmarkedsuddannelsessystem giver mulighed for hurtige og for Danmark relevante skift, når mennesker ønsker det,« siger Jørn Neergaard Larsen, der fremhæver det voksen-efteruddannelsessystem med kompetencefonde, som han som DA-direktør var med til at udvikle sammen med LO. Det omfatter imidlertid kun dem, der er på arbejdsmarkedet. Ryger man ud af arbejdsmarkedet, bliver systemet mere stift, mener Jørn Neergaard Larsen, der ikke ser det som det store problem at finde penge til hurtig omskoling.

»Der er rigtig mange uddannelses- midler til rådighed i beskæftigelsessystemet og i uddannelsessystemet som sådan for voksne. Der er også mange ubrugte midler,« siger Jørn Neergaard Larsen.

Uddannelse og omskoling ventes at komme til at indgå som en del af trepartsforhandlingerne i foråret 2016.