Ny lov betyder bedre pension for selvstændige

Med en ny lov er regeringen på vej til at åbne for nogle mere fleksible regler for selvstændiges opsparing til pension.

Forslaget vil betyde, at de selvstændige fremover får frit slag til at indbetale til en pensionsordning efter evne.Forslaget

er for tiden til behandling i Folketingets Skatteudvalg, og det er en væsentlig opblødning i forhold til de nuværende

meget stive regler. Det går ud på, at selvstændigt erhvervsdrivende skal kunne indbetale op til 30 pct. af virksomhedens

overskud på en pensionsordning og få fuldt fradrag for indbetalingen.Det vil sige, at hvis overskuddet ene år

har været eksempelvis 500.000 kr., så kan den enkelte lave et kapitalindskud på 150.000 kr. til en pensionsordning

med fuld fradragsret i indkomståret.Der skal ikke laves nogen pensionsaftale løbende over flere år, og fradraget

er ikke betinget af, at man indbetaler et tilsvarende beløb i andre indkomstår.Indbetalingen sker helt konkret

ved, at den selvstændige hæver penge i virksomhedsordningen og sætter dem ind på en pensionsopsparing.Skattechef

i BDO Scanrevision Henning Boye er meget positiv over for lovforslaget, som han mener sidestiller selvstændige med lønmodtagere, når

det gælder om at sætte penge til side til den tredje alder.- Selvstændige er meget forsigtige, når det

gælder deres økonomi, og de nuværende pensionsregler er derfor alt for firkantede. Den situation løser lovforslaget

op på ved at fjerne kravet om, at selvstændige skal binde sig til en indskudsperiode på ti år, hvor de årlige

indbetalinger skal være lige store, siger Henning Boye.

Fradrag i topskatten

Kommentaren kommer efter, at ErhvervsBladet

i starten af sidste uge beskrev to helt nye bindende forhåndsbeskeder fra Ligningsrådet. Afgørelserne giver hovedaktionærer,

der har givet sig selv for lidt i løn, mulighed for skattefrit at sende et større beløb over på en pensionsopsparing.I

de to sager drejede det sig om henholdsvis 1,5 mio. kr. og små 2,4 mio. kr. De to beløb var en kompensation til to hovedaktionærer,

fordi de i en periode over ti år havde bevilget sig selv for lidt i løn.Det har efterfølgende givet mange

reaktioner fra læsere, som ønsker at vide, om afgørelserne også gælder for selvstændige, som

kører deres virksomhed som personligt ejet i virksomhedsordningen.Hening Boye understreger, at det ikke er tilfældet.

Til gengæld kan de selvstændige udover ovenstående også bruge en såkaldt ophørspension.De

regler kan ligeledes bruges af hovedaktionærerne og de træder i kraft den dag, man sælger sin virksomhed. Ved den

lejlighed kan man lave et engangsindskud på op til to mio. kr. på en pensionsordning med fuldt fradrag for hele indskuddet

på én gang.- Da hele fradraget således kan opnås i samme år, som en avance skal beskattes, er

der som oftest fradrag i topskatten af hele indbetalingen. Fradragsværdien vil derfor ligge på cirka 60 pct., siger Henning

Boye.Han påpeger, at et ufravigelig krav for, at man kan få lov til at lave en ophørspension er, at indskyderen

skal være fyldt 55 år.Ligeledes skal vedkommende have været hovedaktionær eller drevet virksomhed i

mindst ti år forud får det indkomstår, hvor indskuddet laves.