Ny innovationsplan på vej

Alle vil have nytænkning, men ingen vil have forandring! Når man i Danmarks taler om, hvordan vi skal klare os i den mere

og mere globaliserede verden, så stopper diskussionen oftest der.I går fremlagde Innovationsrådet et initiativ

med titlen Strategi 2010, som bl.a. skal kunne foreslå de ''upopulære'' overlevelsesstrategier for den danske konkurrencekraft,

som politikere og organisationsfolk ikke tør lægge på bordet.- Vi skal prioritere og turde tage upopulære

beslutninger om for eksempel skat. Også selvom det betyder dårlig presse, sagde Jørgen Mads Clausen, Koncernchef

for Danfoss og Innovationsrådets fungerende formand.Netop når den slags upopulære forslag skal fremsættes,

er det en stor fordel, at Innovationsrådet er uafhængigt af politiske partier og organisationer, fremhævede Jørgen

Mads Clausen fra talerstolen.Rådet er samlet af Huset Mandag Morgen og har deltagere fra flere ministerier, men også

uddannelsesinstitutioner, private virksomheder, lønmodtagerorganisationer og andre foreninger.

Ny konkurrencekraft

I

Kina tjener en fabriksarbejder fem kroner i timen, og når det kun koster syv kroner at sende en støvsuger den halve verden

rundt, så er der ikke megen fornuft i fortsat at producere støvsugere i Danmark.På den baggrund er det hverken

overraskende eller en nyhed at vi mister arbejdspladser til lande som Indien og Kina.Men så meget desto mere grund til

at søge andre steder, når Danmarks konkurrenceevne, og dermed på længere sigt også Danmarks velfærd,

skal bevares. Innovationsrådets Strategi 2010 består derfor i at opstille en strategi for, hvordan Danmark som nation

omstiller sig fra at være et dansk industri- og velfærdssamfund til en del af et globalt vidensamfund, lyder et af målene.-

Vi skal til at tænke helt anderledes. Vi skal opbygge en ny samfundsmodel, hvor vi udvisker grænserne, også socialt,

sagde formand Jørgen Mads Clausen.Samtidig ønsker Innovationsrådet, at Danmark skal gå fre an national

til en global samfundsmodel.Danmark er nødt til at følge den europæiske dagsorden, og det handler om meget

andet end flere penge til forskning:- Den eneste måde, vi kan vinde, er ved øget flexibilitet på arbjedsmarkedet,

sagde Jørgen Mads Clausen.Endelig vil Innovationsrådet i sin Strategi 2010 redefinere Danmarks konkurrenceevne.