Ny hjemme pc-ordning uden uddannelsestvang

Læs mere
Fold sammen
De to regeringspartier har opgivet at indføre krav om, at medarbejdere skal deltage i it-undervisning for at få gavn

af den moderniserede hjemme pc-ordning.


Det fremgår at det lovforslag, som Skatteminister Svend Erik Hovmand (V) fremlægger

i Folketinget i dag.


Venstre og Konservative har ellers tidligere ønket at gøre en ny hjemme pc-ordning betinget

af, at medarbejderen forpligter sig til at deltage i it-undervisning.


Det ærgrer foreningen for professionelle it-brugere

Dansk Dataforening, der står for undervisning i det såkaldte pc-kørekort.


- En del af formålet med en

national hjemme pc-ordning må være at sikre, at befolkningen får et kompetenceløft og får de færdigheder,

der er nødvendige i fremtidens netværkssamfund. Ved ikke at lænke ordningen til et krav om uddannelse, er der en

risiko for, at hjemme pc-ordningen bliver brugt til en modernisering af børneværelse, siger Per Buchwaldt, formand for

Dansk Dataforening og Koncern IT-chef i Carl Bro.


Til gengæld glæder han sig over, at den ny hjemme pc-ordning er

lettere at administrere end den gamle, og at også ansatte i den offentlige sektor får mulighed for at deltage i ordningen.


Regeringens

lovforslag betyder, at den ansatte kan trække sine udgifter til en hjemmecomputer fra i skat, når computeren benyttes

til hjemmearbejde, og den ansatte betaler en del af den til arbejdspladsen. Skattefradraget kan højst være 3.500 kroner

om året og betinges af, at arbejdsgiveren betaler mindst en fjerdedel af udgifterne til hjemmecomputeren.


En anden ændring

bliver, at etableringen af en højhastighedsforbindelse til den ansatte nu også trækkes fra i skat, hvis arbejdspladsen

betaler etableringen. Samtidig bliver det skattefrit, når en arbejdsgiver betaler datakommunikationen mellem den ansatte og

arbejdspladsens netværk.


Ifølge statsminister Anders Fogh Rasmussen, der præsenterede regeringens planer på

sit ugentlige pressemøde onsdag, medfører lovforslaget flere hjemmecomputere og et større antal af højhastighedsforbindelser.


-

Dermed er det en god investering i at gøre Danmark til en fremtrædende IT-nation, siger Anders Fogh Rasmussen.


Regeringen

forventer, at omkring 100.000 årligt vil benytte sig af en delvist skattefinansieret hjemme pc. Det vil koste regeringen et provenutab

i størrelsesordenen 150 mio. kr.


Derudover forventer regeringen at omkring 25.000 personer vil benytte sig af muligheden

for at få udgifterne til en dataforbindelse med adgang til arbejdsgiverens netværk. Det vil koste statskassen ca. 10 til

15 mio. kr. årligt.