Ny forbrugerombudsmand varsler massesøgsmål

Håndhævelse. Der kommer en strengere linje over for virksomheder, der bruger ulovlig markedsføring. Det fremgår af forbrugerombudsmand Henrik Øe's ny strategi, der udkom i fredags. Han lægger på til flere påbud og flere retssager mod lovbrydere på programmet.

De virksomheder, som tjener på at bryde reglerne i markedsføringsloven, kan vente sig usikker grund under fødderne fremover.

Det fremgår af den netop offentliggjorte strategi fra den ny forbrugerombudsmand Henrik S. Øe. Her lægger forbrugernes vagthund op til meget mere opsyn med, virksomheder, der sælger til forbrugere.

De skal overholde reglerne i markedsføringsloven. Eksempelvis skal de prissætte korrekt, give netforbrugeren lov at fortryde, være ordentlige over for børn og ikke bruge ulovlige instrumenter i salget.

Henrik Øe vil ikke tøve med at udstede administrative påbud til virksomheder, indlede retssager mod lovbrydere og presse brancheorganisationerne til at tage affære i enkeltsager.

- Det vil være til gavn for de seriøse virksomheder i markedet , at de ikke mødes med konkurrence fra nogen, der opnår øget salg ved at bryde loven, påminder Henrik Øe, som i et vist omfang også skal påse, at der er fair konkurrence mellem virksomheder.

Nye redskaberPåbud er et instrument, som den tidligere forbrugerombudsmand Hagen Jørgsensen ikke har brugt.

- Men det kunne være særdeles effektivt i de tilfælde, hvor en adfærd er klar i strid med loven, eksempelvis en hjemmeside, som betinger fortrydelsesretten af at forbrugeren betaler et gebyr, siger Henrik Øe.

En anden stramning i håndhævelsen vil være flere retssager, og Henrik Øe udelukker heller ikke, at de såkaldte gruppesøgsmål eller massesøgsmål vil blive brugt.

Et helt nyt redskab, som Folketinget indførte for at virksomheder ikke skal spekulere i at folk ikke gider gå videre med de helt små krav.

- Her kunne det komme på tale, at jeg lægger sag an på vegne af 100.000 forbrugere, men det skal naturligvis være rimeligt begrundet, forklarer Øe.

Konkurrenter kan klageEt andet instrument, som Forbrugerombudsmanden vil tage i brug er erhvervslivets egen "konkurrentovervågning"

- Jeg har faktisk allerede i den korte tid, jeg har været ved embedet fået mange henvendelser fra virksomheder, som føler sig trådt på af konkurrenten. Hvis de ellers har beviserne vil det være sager jeg kan tage op, sige Henrik Øe.

Dansk Erhvervs advokat Lars Bay er meget positiv over for strategien, hvor der lægges op til mere justits, mere information og mere samarbejde med virksomhederne.

- Førhen var forhåndsbeskeder slet ikke prioriteret på samme måde, og der var heller lagt så meget vægt på virksomhedernes konkurrentklager, siger Lars Bay, der slet ikke ser noget kritisabelt ved den ny strategi.

- Han vil helt sikkert fremover også føre retssager mod andre end de helt store. I visse brancher, eksempelvis telebranchen, er der tre-fire store veldrevne kæder og en underskov af små virksomheder, hvor der konkurreres på at bryde markedsføringsloven, siger Lars Bay.

Han opfatter det ikke som kritik at Forbrugerombudsmanden vil have erhvervslivet til at stramme op om egen selvjustits og selvkontrol.

Dermed vil Henrik Øe aflaste sit eget tilsyn og samtidig spare virksomhederne for fuld offentlighed omkring de pinible sager.

Smv-ofre nedprioriteretMarkedsføringsloven skal ikke kun beskytte forbrugerne mod ulovlig eller ufin markedsføring, men også andre købere som eksempelvis små virksomheder. Alligevel vil der ikke være nok ressourcer til at varetage deres interesser som ofre, oplyser Forbrugerombudsmanden.

- Vi kunne godt se på sager, hvor den lille erhvervsdrivende kommer i klemme hos den store, men der er begrænsede ressourcer og vi må prioritere forbrugerne, siger Henrik Øe. Han vil dog godt garantere, at problemet omkring "annoncehajer", der snyder smv'er nok skal få fokus hos Forbrugerombudsmanden.

- Det er en aftale, jeg har med Håndværksrådet, siger han.