Ny DA-direktør fortsætter opgøret med passiv forsørgelse

Den nye administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, Jacob Holbraad, fortsætter, hvor hans forgænger slap. Alt for mange danskere er på passiv forsørgelse, og det skal der tages hånd om ved trepartsforhandlingerne, lyder meldingen.

Dansk Arbejdsgiverforenings nye direktør, Jacob Holbraad, vil fortsætte linjen fra sin forgænger. Foto: Nikolai Linares. Fold sammen
Læs mere

I Erhvervslivet plejer man at give en ny topchef 100 dage til at komme på plads og præsentere, hvad han/hun vil med virksomheden.

Hos Dansk Arbejdsgiverforening, DA, har den nye adm. direktør Jacob Holbraad siddet i sin stol under PH-lampen i det højloftede kontor i Vester Voldgade i lige præcis ni dage, da han torsdag inviterede pressen indenfor én ad gangen til interview.

Jacob Holbraad er arbejdsgivernes nye ansigt udad til, men synspunkterne er i det store hele de samme, som de var under hans forgænger, Jørn Neergaard Larsen, der nu er beskæftigelsesminister i Venstres mindretalsregering.

Som DA-direktør fik Jørn Neergaard i foråret ballade, da han kaldte Danmark et taberland og på vegne af DA opfordrede til kraftige beskæringer i blandt andet førtidspensionen.

Den tidligere topembedsmand Jacob Holbraad er mindre polemisk og mere afdæmpet, men opgøret med Danmark som et land, hvor alt for mange er på passiv forsørgelse, og hvor der mangler økonomisk incitament til at tage et job, er intakt.

Står det til Jacob Holbraad skal emnet spille en central rolle under trepartsforhandlingerne, som går i gang i begyndelsen af 2016.

»Jeg håber, at trepartsforhandlingerne vil munde ud i en konkret plan for, hvordan mange tusinde mennesker kan flyttes fra passiv forsørgelse til beskæftigelse over en årrække,« siger Jacob Holbraad. Præcist, hvilke løsninger Dansk Arbejdsgiverforening vil spille ind med, kan Jacob Holbraad ikke sige endnu, men arbejdsgiverne gør sig nogle overvejelser.

Væk fra passiv forsørgelse

For det første skal der være et større økonomisk incitament til at gå på arbejde frem for at være på offentlig forsørgelse.

»Vi har fået indrettet os på en måde i Danmark, hvor overførselssystemet fastholder for mange mennesker på passiv forsørgelse, samtidig med, at der bliver stadig færre i offentlig forsørgelse, der står direkte til rådighed på arbejdsmarkedet. Det er hverken sundt for den enkelte eller samfundet,« siger Jacob Holbraad.

»Det er en central udfordring, som vi er nødt til at se i øjnene og arbejde med. Det er ikke bare gjort med et kontanthjælpsloft og en dagpengereform,« siger Jacob Holbraad med reference til den dagpengereform som et bredt flertal for nylig blev enige om, og det udspil til kontanthjælpsreform, som beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen præsenterede i oktober.

Førtidspensionen skal ændres

En anden måde at få flere fra passiv forsørgelse over i beskæftigelse er at ændre på rammerne omkring førtidspension. Nogle af de forslag, DA overvejer at tage fat på, er at samle tilkendelsen af førtidspension i en statslig enhed, fremfor at overlade opgaven til 98 kommuner med forskellig praksis, og at gennemføre en systematisk revurdering af arbejdsevnen hos dem, der har fået førtidspension i en årrække.

Opgøret med passiv forsørgelse er et af to centrale emner, DA lægger vægt på ved trepartsforhandlingerne.

Bedre konkurrenceevne

Det andet emne handler om at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne. Også her vil Jacob Holbraad tage fat på et kontroversielt emne.

»Når vi kommer til trepartsforhandlingerne er noget af det, vi vil pege på, de lovbestemte medarbejderomkostninger. Der findes en lang række af dem, som til sammen koster de danske virksomheder 22,5 mia. kroner om året. Vi vil pege på, at vi bør skrue ned for disse omkostninger, da det vil medføre en bedre konkurrenceevne,« siger Jacob Holbraad.

De lovbestemte medarbejderomkostninger omfatter f.eks. bidrag til arbejdsskadeforsikring.

Opgøret med passiv forsørgelse og ønsket om at skære ned i de lovbestemte medarbejderomkostninger, vil næppe falde i god jord hos DAs og Jacob Holbraads modparter på lønmodtagersiden.

Imødekommenhed på visse betingelser

Som det fremgik af Berlingskes Politiko-tillæg 7. november, er LOs nye formand og en række centralt placerede fagforeningsformænd parate til at hjælpe virksomhederne med at finde den nødvendige arbejdskraft og forbedre konkurrenceevnen i forbindelse med trepartsforhandlingerne. Det må dog ikke forringe vilkårene for de svageste i samfundet, f.eks. kontanthjælpsmodtagerne, lød det fra bl.a. 3F.

Samtidig signalerer Jacob Holbraad tydeligt, at arbejdsgiverne ikke prioriterer et ønske om at diskutere opkvalificering og uddannelse af lønmodtagere og ledige lige så højt som fagforeningerne.

»Vi må se. Det kommer vi til at diskutere, men det, vi lægger vægt på fra DAs side, er konkurrenceevnen og at få flere fra passiv forsørgelse i beskæftigelse,« siger Jacob Holbraad, der lover, at DA vil være en aktiv medspiller og komme med masser af konkrete løsningsforslag på de udfordringer, der skal diskuteres til trepartsforhandlingerne.

»Det vil være godt for Danmark, hvis der kommer et resultat ud af det, men alt er ikke dødt, hvis det ikke lykkes. Det er ikke knald eller fald,« siger Jacob Holbraad, der ikke lægger skjul på, at han allerede efter ni dage stortrives i sit nye job.

20 år i offentlig tjeneste

Efter næsten 20 års karriere som embedsmand i Finans-, Stats-, Beskæftigelses- og senest Undervisningsministeriet, var han ikke i tvivl, da en headhunter ringede og spurgte, om jobbet som DA-direktør var noget for ham.

»Hvis jeg skal være helt ærlig, var det ikke noget, jeg tænkte over ret længe. Det er et fantastisk job at få lov at arbejde sammen med dygtige mennesker om at løse nogle problemstillinger, som er utrolig vigtige for Danmarks fremtid, og for at vi kan bevare vækst, velstand og velfærd i Danmark. Vi skal have forbedret konkurrenceevnen og sikret kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne, så væksten ikke går helt i stå, og Danmark stagnerer,« siger Jacob Holbraad.

Får du mere indflydelse som DA-direktør, end du havde i dine forskellige positioner som topembedsmand?

»Ja. Og jeg får i hvert fald en mere udadvendt rolle,« siger Jacob Holbraad.