Ny aldersgrænse fører til kontraktkaos

Bliv ved til du segner. Fra 1. januar 2008 hæves den tilladte automatiske pensionsalder fra 65 til 70 år. Her og nu giver det et veritabelt kontraktkaos i virksomhederne. På længere sigt er konsekvensen at det bliver meget svært at fyre ældre medarbejdere.

Fremover kan ældre først tvinges til at forlade deres job, når de fylder 70 år. Det er konsekvensen af en ændring i forskelsbehandlingsloven, som blev vedtaget i Folketinget kort før jul. Her blev den tilladte automatiske pensionsalder hævet fra nuværende 65 år til 70 år med virkning fra 1. januar 2008.

Den nye regel er en del af velfærdsforliget, og formålet er, at få ældre til at blive længere på arbejdsmarkedet

Her og nu betyder det imidlertid et veritabelt kontraktkaos rundt om på landets virksomheder. Alene på finanssektorens område skal 65.000 ansættelsesbeviser ændres.

- De nye regler vil betyde et stort administrativt rod, når de enkelte ansættelsesbeviser skal ændres, siger kontorchef i Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Fleming Friis Larsen.

Han understreger, at det kun er ganske få år, siden virksomhederne sidst skulle forholde sig aktivt til tilbagetrækningsalderen. Det var, da Folketinget i 2004 vedtog grænsen på 65 år i forbindelse med implementeringen af EU's direktiv om ligebehandling.

Svært at fyreHos Dansk Arbejdsgiverforening, (DA), forventer ansættelsesretschef Flemming Dreesen, at de nye regler ud over administrativt bøvl, også vil gøre det betydeligt sværere at afskedige en seniormedarbejder.

- Hvis en virksomhed fremover vælger at afskedige en ældre medarbejder, bliver det svært for advokaterne ikke at finde en grund til at rejse en erstatningssag. Lige som med gravide bliver det op til arbejdsgiveren at bevise, at afskedigelsen ikke skyldes alder, siger Flemming Dreesen.

Han forudser blandt andet en række kedelige retssager, hvor medarbejderne ikke selv kan finde ud af at holde op, selv om de får svært ved at bestride deres job og ikke vil acceptere en opsigelse fra arbejdsgiveren.

- Man kan sige, at advokaterne får noget at lave både nu med at ændre ansættelsesbeviser og kontrakter og bagefter med at føre retssager om uberettiget fyring, siger Flemming Dreesen.

Slå koldt vand i blodetSpørgsmålet er imidlertid, om det overhovedet kan betale sig at ændre på kontrakter og ansættelsesbeviser.

EF-domstolen ventes nemlig at afsige en principiel dom om aldersdiskrimination i løbet af sommeren. Og dommen kan meget vel få den konsekvens, at det bliver ulovligt at operere med nogen form for aldersbegræsning i ansættelseskontrakter.

Det vurderer advokat og partner hos advokatfirmaet Kromann Reumert, Claus Juel Hansen.

- Spøgsmålet er, om EU-direktivet om ligebehandling overhovedet åbner mulighed for aldersgrænser. Lige nu verserer to spanske sager om dette emne ved EF-domstolen. Den første sag bliver afgjort til sommer. Vores risikovurdering er, at dommen kan falde sådan ud, at det ikke længere vil være lovligt, siger Claus Juel Hansen.

Han opfordrer derfor virksomhederne til at slå koldt vand i blodet og først ændre i ansættelseskontrakter, ansættelsesbeviser og personalehåndbøger til efteråret, når EF-domstolen har afsagt sin dom.

Læs mere på www.fanet.dk og www.kromannreumert.com