Nu skal ufaglærte seniorer på banen i Storkøbenhavn

Læs mere
Fold sammen
De ældre iufaglærte i København og omegn står oftest bagerst i arbejdsløshedskøen. Otte procent af de ufaglærte i alderen 50-66 år er arbejdsløse eller i aktivering i Storkøbenhavn. Til sammenligning er ledighedsprocenten generelt 5,8 i regionen.

Værst ser det ud for restaurationsarbejderne, hvor hver syvende af seniorerne ikke har arbejde. Det samme gælder for cirka hver tiende specialarbejder, nærings- og nydelsesmiddelarbejder, kvindelig arbejder og medlem af Kristelig A-kasse.

Det er på baggrund af den markante overledighed, det nye projekt "Beskæftigelsesstrategi for seniorer" skal ses.

Projektet er finansieret af Den Europæiske Socialfond i København og på Frederiksberg og har til formål at fremme beskæftigelsen for ufaglærte over 50 år i Storkøbenhavn. Målet er at udvikle forslag til seniorpolitikker, som fastholder seniorerne på arbejdsmarkedet - og at udarbejde en arbejdsmarkedspolitisk strategi, som kan få ledige i arbejde igen.

- På trods af at man hele tiden hører, at der i nutiden og navnlig i fremtiden er brug for den ældre arbejdskraft, er der høj ledighed blandt de ikke-faglærte over 50 år. Vi ønsker at komme med konstruktive bud på, hvordan ledigheden kan bringes ned, siger projektleder Annette Larsen fra FIC, Fagligt Internationalt Center for Uddannelse, som er tovholder på projektet. FIC er en uddannelsesmæssig paraplyorganisation for 12 lokale fagforeninger i Storkøbenhavn.

Virksomheder med

Projektet bygger på et tæt samarbejde mellem fagforeninger, arbejdsgiverforeningen HTS, AF-Storkøbenhavn og private virksomheder som Netto A/S, ISS Danmark A/S og Danotherm Electric A/S.

De private virksomheders engagement i projektet er central, idet der næste år gennemføres to forløb for ledige ufaglærte seniorer. De vil modtage uddannelse og tilbydes praktik og eventuelt efterfølgende ansættelse i de private virksomheder.

- Vi er i øjeblikket ved at opbygge et netværk af virksomheder, som ser en interesse i at deltage. Det gør de blandt andet, fordi de ønsker at bidrage til, at de selv også i fremtiden har et tilfredsstillende udbud af arbejdskraft, siger Annette Larsen. nika