Nu falder ledigheden igen

Efter tre måneder i status quo fortsætter faldet i ledigheden. Knap 1.400 færre danskere var ledige i juli i forhold til den foregående måned.

Foto: Preben Madsen.
Læs mere
Fold sammen

I alt var 1.400 færre danskere ledige i juli i forhold til juni. Det giver et samlet tal for bruttoledigheden i juli på 123.500, oplyser Danmarks Statistik.

Tallet svarer til en ledighedsprocent på 4,6, mens tallet i de foregående tre måneder fra april til juni lå på 4,7 pct.

Når tallene opdeles i såkaldt nettoledige og aktiverede ledige, så er antallet af førstnævnte faldet med 600, mens antallet af aktiverede ledige er faldet med 1.000. Afrunding af tallene giver det samlede tal 1.400.

Fordelt på køn har mænd ikke oplevet nogen ændring i ledighedsprocenten, der var uændret på 4,5 pct. i juli, mens kvinders bruttoledighed er faldet med 0,1 procentpoint til 4,8 pct. af arbejdsstyrken.

Med modsat fortegn har de yngste borgere mellem 16 og 24 år oplevet en stigning på 0,1 procentpoint til en ledighedsprocent på 3,2 pct.. Samlet er ledighedsprocenten højest for de 25 til 29-årige på 7,6 pct.

»At ledigheden er faldende understøtter, at der er et lidt mere gang i de økonomiske hjul herhjemme, hvilket også bekræftes af, at beskæftigelsen har været i fremgang de seneste par år. At ledigheden ikke er faldet i samme tempo som stigningen i beskæftigelsen skyldes, at flere uden for arbejdsstyrken er begyndt at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Det er ikke en dårlig ting, tværtimod. Selvom bruttoledigheden ikke er lige så lav, som vi så før krisen, så er det værd at bemærke, at ledigheden kun har været lavere i perioden januar 2007 til april 2009,« konstaterer Danske Banks analytiker på  området Mikael Olai Milhøj.

Han forventer, at ledigheden vil falde yderligere i løbet af de kommende år i takt med, at det lille opsving i dansk økonomi fortsætter.

Geografisk har København by oplevet et fald i ledighedsprocenten på 0,2 procentpoint, mens der også er sket et mindre fald i Københavns Omegn, på Bornholm, i Vest- og Sydsjælland samt i Nordjylland.

I de øvrige landsdele har ledighedsprocenten været uændret fra juni til juli, oplyser Danmarks Statistik.

Ledighedsprocenten er fortsat lavest i Nordsjælland med 3,6 pct. af arbejdsstyrken og højest i Byen København, på Bornholm samt på Fyn - alle tre områder med 5,5 pct. i juli.