Nu anbefaler vismændene bankunionen

Det vil samlet set være en fordel for Danmark at komme med i EU's bankunion, vurderer de økonomiske vismænd. De er dermed på linje med Danmarks Nationalbank, som også har anbefalet dansk deltagelse i bankunionen.

Foto: BORIS ROESSLER

Det vil samlet set være bedst for Danmark at hoppe ind i EU's bankunion, der består af overnationale tilsyns- og afviklingsmyndigheder og som også indeholder et forsikringselement til brug for håndtering af
kommende bankkriser.

Det konkluderer de økonomiske vismænd i deres halvårlige rapport om dansk økonomi.

Eurolandene er fødte deltagere af banunionen, mens det er valgfrit for de øvrige EU-lande at deltage.

»Danmark er tæt finansielt integreret med eurolandene, hvilket taler for dansk deltagelse,« heddet det i analysen fra vismændene.

Bankunionen vil bidrage til en fælles praksis i tilsynet med banker. Det vil gøre det nemmere for udenlandske banker at etablere sig i Danmark og dermed styrke konkurrencen på bankområdet. Bankunionen vil også sikre en mere ensartet og konsekvent anvendelse af de nye regler om, at ejere og kreditorer skal tage tab ved håndtering af i nødlidende banker (såkaldt bail-in). Den fælles praksis kan være et værn mod, at Danmark selvstændigt slækker på kvaliteten i tilsyns- og afviklingspraksis, fremhæves det i analysen fra De Økonomiske Råd.

I bankunionen vil kriseramte banker blive håndteret i fællesskab. Det gør deltagelse i bankunionen interessant for Danmark, der har en stor finansiel sektor. Nogle af de danske banker er så store, at de er vanskelige for Danmark at håndtere alene, hvis de bliver
alvorligt nødlidende. Det mellemnationale forsikringselement i bankunionen er et væsentligt argument for dansk deltagelse. Udformningen af de fælles finansieringsordninger er dog endnu ikke faldet helt på plads, så der resterer en usikkerhed på dette punkt.

Deltagelse i bankunionen kan medføre nogle ulemper, fremhæver vismændene.

Harmoniseringen af tilsyns- og afviklingspraksis kan skabe gnidninger med den danske realkreditmodel og gøre det svært at opretholde god dansk tilsynspraksis som f.eks. tilsynsdiamanterne og offentliggørelse af bankernes individuelle solvensbehov og af inspektionsrapporter.

Overvismand Hans Jørgen Whitta-Jacobsen siger, at »bankunionen giver god mening, og at Danmark grundlæggende har en interesse i at deltage.«

»Det bør dog være en forudsætning, at der kan laves en forhåndsaftale, der sikrer den danske realkredit. Kan det opfyldes, ser vi en økonomisk fordel ved dansk deltagelse,« siger overvismanden.