Novozymes i Davos: Bæredygtig vækst i Davos

Novozymes topchef Peder Holk Nielsen blogger fra World Economic Forum og fortæller om, hvad han har beskæftiget sig med de seneste dage i selskab med verdens mest indflydelsesrige personer og største virksomheder.

Foto: Erik Refner.
Læs mere
Fold sammen

World Economic Forum i Davos er er af de få steder, hvor økonomisk vækst, bæredygtighed og levevilkår for mennesker forsøges koblet sammen. Det sker i et hav af konferencer og arbejdsmøder fra 7 morgen til 22 aften. Der træffes næppe mange beslutninger her i sneen, men der udveksles synspunkter, som nok ender med at påvirke de fleste af os.

Jeg deltager i en del internationale møder, hvor diskussionerne fokuserer på økonomisk vækst. Også møder, hvor fokus alene er på bæredygtighed. Og jeg er sikker på, der findes en del konferencer i både FN- og EU-regi som handler om politisk stabilitet. Min simple påstand er, at disse tre dagsordener er uløselig forbundet.

For det første har historien masser af beviser på, at økonomisk ustabilitet og ekstrem ulighed giver politisk ustabilitet. Det ser vi tilløb til i dagens Europa. Unge mennesker, som ikke kan få adgang til arbejdsmarkedet og dermed indtjening, som kan skaffe underhold til dem selv  og en familie, bliver utilfredse. Meget utilfredse - med alt. Og det leder til en polarisering af det politiske spektrum, som igen leder til politisk ustabilitet. Omvendt giver økonomisk vækst interessante jobs, udfordringer og fornuftig indtjening til de fleste.

Så man kan fristes til at mene økonomisk vækst er alt afgørende. Og jeg er enig. Men det giver kun mening, hvis væksten er bæredygtig. Økonomisk vækst, som leder til nedslidning af planeten er simpelthen ikke holdbart.

Omvendt, tror jeg ikke vi kan løse planetens problemer, hvis ikke vi har økonomisk vækst. Og det er netop her, jeg adskiller mig fra mange grønne politikere og NGO’ere. Meget simpelt, så tror jeg ikke mennesker har overskud til at deltage i en løsning af vores ressource- og klimaproblemer, hvis de ikke selv føler, at de er med. Med i arbejdsmarkedet. Og at de har del i den velfærd, der skabes. I Davos hedder det at være "inkluderet".

Så uden vækst får vi ikke bæredygtighed. Og vækst, som ikke er bæredygtigt er kortsigtet og ligegyldig.

Denne analyse løser desværre ikke vores problemer. Tværtimod bliver opgaven større: Vi skal vokse og skabe mere velfærd og samtidigt gøre vores adfærd meget mere bæredygtig. Det er altså både-og og ikke enten-eller, som mange politikere gerne ser.

Her i Davos fortæller mange virksomheder og ministre historier om deres bidrag til bæredygtig udvikling. Og afsindigt skarpe akademikere i vinterstøvler laver analyser af, hvad vi skal gøre. Men lige så begejstrede talerne er, lige så klart er det, at der skal ske meget mere. Og det i en fart. Dét kræver mod hos politikere. Og selvom politisk mod i sig selv måske er en fornybar ressource, er den en mangelvare i Davos.

Det sidste år har været det varmeste, der nogensinde er målt med instrumenter. Ikke blot i Danmark, men globalt. Aldrig har havenes overfladevand været varmere end nu. Aldrig har vi brugt så mange penge på at rydde op efter ekstremt vejr som i 2014. Den gruppe af beslutningstagere, som fornægter sammenhængen mellem klimaforandringer og vores udledning og forbrug har haft et dårligt år.

Alligevel er jeg behersket optimist. Flere forstår udfordringerne og samler sig om bæredygtig vækst som en helt afgørende dagsorden. Har vi det politiske mod til at styre efter de bæredygtige løsninger, når vi det måske.