Novos tabte patentstrid og vrede Nykredit kunder i venteposition

Foto: Søren Bidstrup

Godmorgen

Novo Nordisk taber vitalt slag i patentstrid på det amerikanske marked. En dommer fra den amerikanske handelskommission anklager officielt Novo for at have krænket en række patenter, der tilhører en konkurrent fra USA.

Det skulle være Nykredits lokkemad til vrede kunder. Men nu har Skatterådet udskudt afgørelsen om de såkaldte »Kundekroner«. Dermed er der fortsat usikkerhed om modellen.

En håndfuld universitetsprofessorer er stærkt efterspurgte i bestyrelseslokalerne og kan mangedoble deres lønninger som offentligt ansatte med millionhonorarer fra det private erhvervsliv.

Danske virksomhedsejere med mod på at afsøge markedet i verdens mange flygtningelejre kan godt begynde at finde det praktiske tøj frem i garderoben. I  slutningen af maj er der afgang til Jordan for dem, der vil se nærmere på afsætningsmulighederne i den store, støvede Zaatari-lejr for syriske flygtninge.

Den stigende globalisering giver de danske virksomheder stadig flere udfordringer med at tiltrække de bedste medarbejdere internationalt. Læs hvad de udfordres af hos Jysk, Bestseller og Københavns Universitet.

Hans Dieter Pötsch, der blev formand for Volkswagen efter Dieselgate-skandalen, er belejret af investorer, som savner uafhængige medlemmer ­ i bestyrelsen.

Med ønsket om en god dag

Morten Thorborg Jasper

Business.dk, jourhavende