Novo-boss tvivler på sundhedsløfter

Novo Nordisks topchef Lars Rebien Sørensen tvivler på, at regeringens velfærdsudspil vil give flere penge til ny medicin til danske patienter. De pressede regioner vil i første omgang gå efter varme hænder, lyder det.

»Problemet er, at regionerne opererer med nogle meget, meget stramme budgetrammer, hvilket vil sige, at de skal skære til. Regionerne skal groft sagt prioritere imellem sygeplejersker og nye lægemidler,« siger Lars Rebien Sørensen. Arkivfoto: Nils Meilvang Fold sammen
Læs mere

Regeringens forkromede velfærdsudspil med løfter om milliarder til mere sundhedspersonale, ny medicin og bedre behandlingsmetoder møder skepsis hos Novo Nordisks topchef, Lars Rebien Sørensen.

Dagen før folketingsvalget blev udskrevet, lancerede regeringen et større udspil, hvor en pulje på 15 milliarder kroner blev målrettet sundhedsområdet, hvor der blandt andet var løfter om fortsat at tilbyde »de nye behandlingsformer og den nye medicin, som de medicinske fremskridt muliggør«, som der står i udspillet.

Regeringens plan indeholder altså en øremærkning af midler til stigende medicinudgifter, men topchefen i landets største medicinalvirksomhed tror ikke på, at det løser problemerne.

»Problemet er, at regionerne opererer med nogle meget, meget stramme budget-rammer, hvilket vil sige, at de skal skære til. Regionerne skal groft sagt prioritere imellem sygeplejersker og nye lægemidler,« siger Lars Rebien Sørensen.

Novo-chefen vurderer, at det rundt om i regionerne er mere tillokkende at gå efter varme hænder frem for nye typer medicin.

»Kommer der flere penge til sundhedssektoren, så lur mig, om ikke fagforeningerne kommer på banen og beder om at få nedsat presset på et hårdt prøvet personale. Det forstår jeg da udmærket,« siger Lars Rebien Sørensen.

Både Helle Thorning Schmidt (S) og Lars Løkke Rasmussen (V) lagde i en direkte duel søndag aften på TV 2 begge vægt på, at det danske sundhedsvæsen skal styrkes. Statsministeren forklarede, at borgerne »forventer verdensklasse, når de møder det danske sundhedsvæsen«, mens Lars Løkke Rasmussen endnu engang understregede, at Venstres udgiftsstop ikke gælder sundhedsområdet.

»Vi må aldrig komme i en situation, hvor en patient har et behandlingsbehov, hvor hans eller hendes læge siger: Det løser vi på den og den måde. Det vil være den bedste behandling, men jeg er ked af det, vi har ikke penge til det,« sagde Lars Løkke Rasmussen og slog fast, at han »selvfølgelig vil gøre mere på sundhedsområdet«.

Hos Danske Regioner erklærer formand Bent Hansen (S) sig helt enig med Novos topchef i, at regionerne står over for et klart dilemma, når det gælder om at finde den rigtige balance mellem at investere i nye lægemidler og samtidig løse de umiddelbare udfordringer med flere ældre og dermed pres på personalet.

»Jeg kan stort set godt skrive under på det, som Lars Rebien siger. På den ene side handler det først og fremmest om at få den bedst mulige patientbehandling og dermed også anvende de nye lægemidler, der reelt hæver kvaliteten i behandlingen. For det andet har vi også en stor og betydningsfuld lægemiddelproduktion i Danmark og stærke virksomheder, som vi er interesseret i har et hjemmemarked, hvor de kan afprøve og markedsføre deres lægemidler,« siger Bent Hansen, der samtidig understreger, at regionerne først sætter sig til forhandlingsbordet med en regering til august og derfor endnu ikke kender fordelingen af midlerne.

Professor og sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen fra Syddansk Universitet mener dog ikke, at hverken Bent Hansen eller Lars Rebien Sørensen bør være nervøse for, om de stramme budgetter kan bære nye medicintyper.

»Hvis vi ser på tidligere års økonomiforhandlinger mellem regeringen og regionerne, bliver pengene øremærket til medicin, og derfor tror jeg ikke, at Lars Rebien behøver at være så bekymret,« siger Kjeld Møller Pedersen, der dog vudererer, at der kan opstå problemer med uventede prisstigninger inden for en uændret budgetramme.

Hos medicinalindustriens brancheorganisation, Lægemiddelindustriforeningen, ønsker koncernchef Ida Sofie Jensen ikke at gå ind i en konkret vurdering af et udspil i valgkampen.

Hun mener, at problemerne med de aktuelle besparelser i sundhedssektoren skyldes den meget stramme budgetstyring, som er blevet indført over for regionerne, der kan se frem til skrappe sanktioner, hvis de overskrider budgettet, når året er omme.

»Som jeg forstår det, har regionerne pengene til at betale for ny medicin. De seneste par år har vi i medicinalindustrien oplevet, at regionerne opbygger en buffer for at undgå, at de overskrider budgettet og bliver ramt af sanktioner. Når året er omme, bruger de pengene til at købe medicin. Helt konkret har vi kunnet se det ved, at salget af medicin til hospitalerne har været størst sidst på året,« siger Ida Sofie Jensen.

Danske Regioner vurderer, at nye medicintyper kan blive en bombe under sundhedsvæsenets økonomi, og de har har udarbejdet en fremskrivning, der viser, at udgiften til sygehusmedicin i 2020 vil blive næsten dobbelt så stor som i 2014.