Norsk Hydro udbytte ned

Det kraftige fald i udbyttet kommer af ekstraordinært store udgifter til udforskning af nye olie-og naturgasforekomster og det fortsatte

fald i salget af aluminium på det globale marked, skriver "Aftenposten". Norsk Hydro har i årets første

ni måneder haft et samlet udbytte efter skat på 5,5 mia. nkr mod 6,7 mia. nkr i samme periode 2001.Aviskrig

i Stockholm

(STOCKHOLM) En ny aviskrig er brudt ud i Stockholm efter at Bonnier-koncernen har lanceret en ny gratisavis "Stockholm

City" til omdeling overalt, hvor der færdes mange mennesker. Oplaget er på 240.000 eksemplarer og 600 bladbude i

røde jakker og med sorte huer fordeler dem mellem 8 morgen og 14 eftermiddag for 85 skr i timen. Med en anden gratisavis i

forvejen er stockholmernes interesse til at overse.

Bayer i retten i USA

(FRANKFURT) Bayer-koncernen skal i USA gennem 3500

retssager i forbindelse med lægemidlet LipoBay mod kolesterol. Midlet blev trukket tilbage i fjor efter 100 dødsfald,

der blev sat i forbindelse med lægemidlets brug. . De 100 sager er afsluttet, men tiilbage er resten med påståede

bivirkninger. Bayers aktier er i denne uge faldet 5,24 pct. til 20,34 euro.

Tysk regering på galt spor(BERLIN) Det

tyske forbund af banker BdB siger om den ny regering, at den i sin økonomiske politik er kørt ud på et galt spor

og henstiller til forbundskansler Schröder, at han snarest muligt styrer landets økonomi efter de retningslinjer, der

er fastlagt i den europæiske stabilitets- og vækstpakt. I BdBs månedsoversigt hedder det, at forbundsregeringen

er ved at gøre nøjagtigt de samme fejl den gjorde for fire år siden med at lægge nye byrder på skatteborgerne

og erhvervslivet i stedet for at konsolidere budgettet.

Avisbranchen trængt i USA(NEW YORK) I den amerikanske bladverden

er de seneste par måneders spæde optimisme og forventinger om bedre tider ved at visne. Kvartalsregnskaberne i bladkoncernerne

viser påny et vigende annoncemarked. Peter Kann, der er CEO i Dow Jones & Co., hvortil hører "Wall Street Journal",

siger, at der overhovedet ikke er en bedring i sigte og at man ikke tør stille forventninger til årets igangværende sidste

kvartal.Siden i sommer er det amerikanske annoncemarked gået tilbage og det med 11,4 pct. i forhold til tredje kvartal

i fjor.. WSJ har i de seneste 24 måneder haft en konstant nedgang i annoncerne, men Dow Jones har dog haft et udbytte på

2,3 mio. dollars. Siden foråret 2001 har DJ reduceret medarbejderstaben med 12 pct. af de dengang 8600 ansatte. Gannett-koncernen

med blandt andet "USA Today", der har det største avisoplag i USA, har med sine mange lokale TV-stationer meldt om

en lille fremgang. For hele avisbranchen gælder, at første halvårs omsætning er gået 1,8 pct. tilbage

til 10,9 mia. dollars. Jobannoncer er faldet med 20 pct. til 1,1 mia. dollars.

Mere godstrafik under Kanal(LONDON) Eurotunnel,

der står for afviklingen af trafik mellem England og Frankrig under den engelske kanal, regner med at kunne afslutte dette års regnskab

med balance mellem plus og minus som en følge af en stigende trafik gennem tunnelen. I tredje kvartal er driftsudbyttet vokset

med 4 pct. til 145,3 mia. pund. Det er det store omfang af godstrafik på lastvogne, der har sat omsætningen i vejret,

hvorimod personbilstrafikken stadig er lav som en følge af det toldfri salgs bortfald.

Telekampagne i Europa(BERLIN)

Den britiske telekoncern Vodafone har i stor hemmelighed forberedt en europaomspændende kampagne til at markedsføre UMTS,

3. generations mobiltelefoni. Vodafone kalder projektet "Vodafone Live!" og der er afsat over 100 millioner euro til reklamekampagnen,

der torsdag sættes i gang i syv europæiske lande, skriver "Die Welt". Det ny produkt fra Vodafone omfatter blandt

andet MMS (Multimedia Messaging, der tillader transmission af stemmer og fotos) og en portal med informationstilbud og underholdning.

Alt er i farver. Tilbudet ligner det, der i nogen tid har været i gang i Japan.