Nordsøolie skaber mulighed for vedvarende energi

Læs mere
Fold sammen
Staten bør bruge ekstraindtægterne fra Nordsøolien på forskning i energiteknologi, mener Ingeniørforeningen

i Danmark, IDA, og Dansk Metal. De tårnhøje oliepriser betyder, at staten vil få uventede milliardindtægter

fra afgifterne på Nordsøolien. Men i stedet for at nedbringe statsgælden skal vi bruge milliarderne aktivt, mener fagforeningerne.-

Vi løber tør for olie, vi forurener, samtidig bliver danske virksomheder købt og arbejde flyttes ud. Vi vil sikre,

at forskning og produktion fastholdes i Danmark, og det forudsætter en aktiv energipolitik, siger Lars Bytoft Olsen, formand

for IDA. Sammen med Dansk Metal har IDA bedt Arbejderbevægelsens Erhvervsråd beregne, hvor stort et merprovenu, staten kan

regne med at få at Nordsøolien på grund af de høje oliepriser. Konklusionen er, at staten frem til 2008

vil tjene mere end 11 milliarder ud over det forventede, da Nordsøaftalen blev indgået.- Det er faktisk et pessimistisk

skøn. Men vi har lagt stor vægt på at beregne tallet ud fra de samme forudsætninger, som regeringen har lagt

til grund for finanslovsaftalen for 2005, siger økonom Martin Windelin fra AE-rådet.Ud af de 11 milliarder vil

Dansk Metal og IDA bruge to til at kickstarte en omstilling af det danske energisystem.- Vindmølleindustrien er et glimrende

eksempel på, hvor meget vi som land kan få ud af nvesteringerne. I dag omsætter den danske vindmølleindustri for

25 mia. kr. og den sidder på 40 pct. af verdensmarkedet, siger Thorkild E. Jensen, formand for Dansk Metal. De to mia. kr. er

kun 18 pct. af merprovenuet fra Nordsøolien, understreger Lars Bytoft Olsen, og planen er, at Energistyrelsen skal stå

for uddelingen af forskningspengene.- Ingen havde regnet med så store stigninger i oliepriserne, så ingen skal have

penge op af lommen. Det gælder nu om at bruge pengene klogt og sikre os en fremtidig uafhængighed af olie og gas samtidig

med at vi skaber arbejdspladser, siger Lars Bytoft Olsen.