Nordea: Moderat opsving i udsigt<br>

Læs mere
Fold sammen
Privatforbruget har ligget i dvale i fem år, men nu er det på vej op. Sammen med en øget eksport vil det være

med til at trække den danske økonomi op i et højere gear med en økonomisk vækst i år på

2,3 pct.Det vil i givet fald være den højeste vækst i det nye årtusinde. Sådan lyder de optimistiske

toner fra landets næststørste bank Nordea.Banken har netop udgivet deres seneste prognose for den danske økonomi

og heri hedder det, at forudsætningerne for et økonomisk opsving helt klart er til stede. Først og fremmest fordi

danskerne får flere penge til forbrug.- Privatforbruget er siden Pinsepakken blev indført i 1999 kun vokset med 0,5

pct. om året i gennemsnit. Men den udviklingen er ved at vende, og vi regner med, at fremgang i privatforbruget vil bidrage

til den økonomiske vækst med 1,4 pct. i år, siger Jes Asmussen.Han fremhæver tre ting, som kan være

med til at skubbe forbruget i vejret.l Regeringens skattereform, som vil sende fem mia. kr. ekstra i omløb blandt de

danske forbrugere.l Inflationen er aftagende og vil i år sandsynligvis komme helt ned på 1,5 pct.l Den lave

rente gør det billigere at låne penge og giver en lavere ydelse på boliglånene.- Oven i skattelettelserne

kommer nedsættelsen af afgifterne på tobak og alkohol samt indførelsen af af afdragsfrie lån. Sidstnævnte

vil ikke direkte berøre indkomsten, men vil alligevel have en gavnlig effekt på forbruget som følge af et større

rådighedsbeløb, lyder det fra Nordea.Sammen med en forbedring af eksporten som følge af det internationale opsving

er grobunden derved lagt til et moderat opsving i år. Udsigterne for 2005 er ligeledes pæne. Men må vi væbne

os lidt med tålmodighed, mener Nordea.Jes Asmussen påpeger, at vi i de kommende måneder fortsat vil se en stigning

i ledigheden. Antallet af arbejdsløse vil sandsynligvis komme op i nærheden af 190.000 personer i løbet af foråret.

Først i andet halvår regner Nordea med, at køen af arbejdsløse igen vil skrumpe ind.Og Jes Asmussen

fremhæver en række faremomenter i horisonten, der i sidste ende kan få fremgangen til at visne.l Virksomhedernes

ordrebøger er langsomt ved at blive fyldt op, men en stigning i produktiviteten kan være en risiko for arbejdsmarkedet

på kort sigt. Det kan komme til at betyde, at der går endnu længere tid, inden virksomhederne igen får brug

for nye folk.l Svækkelsen af den amerikanske dollar over for euroen rammer hårdt. Nordea regner med, at en styrkelse

af den effektive kronekurs frem til år 2005 kommer til at koste 30.000 arbejdspladser.

Bremse på eksporten

-

Yderligere svækkelse af dollaren vil bremse den ventede fremgang i eksporten, og til trods for stigende forbrug kan vendingen

i ledigheden udeblive. Det kan få forbrugerne til at spare op og dermed sætte gang i en ond spiral, skriver Nordea i deres

analyse.Det mest sandsynlige er dog, at dollaren igen vil blive styrket i andet halvår, og det vil bremse faldet i de

danske virksomhedernes konkurrenceevne.