Nordea løfter vækstprognosen - nu er der højkonjunktur

Foto: INTS KALNINS

Med en forventet vækst i den danske økonomi på mere end 2 pct. er Nordea klar til at erklære landet på vej ind i en højkonjunktur.

- For første gang i mere end ti år er Danmark nu inde i et ægte økonomisk opsving. Beskæftigelsen stiger, husholdningerne øger forbruget, virksomhederne nyder godt af en stigende verdenshandel, og prisstigningerne på boligmarkedet har bredt sig til alle dele af landet, skriver Nordea i sin seneste økonomiske prognose onsdag.

Nordeas skøn for Danmarks bruttonationalprodukt er en vækst på 2,2 pct. i 2017. Det er et løft fra 1,8 pct. i prognosen i marts.

- I de efterfølgende år forventer vi, at dansk økonomi vil kunne fastholde fremgangen, men at en tiltagende mangel på arbejdskraft og stigende renter vil medføre lidt lavere vækstrater, lyder det i analysen, der er forfattet af chefanalytiker Jan Størup Nielsen.

Udfordringen for de danske politikere bliver derfor nu at skabe betingelser for, at opsvinget kan fastholdes og ikke efterfølges af en ny brat nedtur, mener banken. Det skal blandt andet ske ved at få flere på arbejdsmarkedet i længere tid.

- Udsigten til flere år med en solid økonomisk vækst stiller nye og store krav til den økonomiske politik. Arbejdsudbuddet skal øges, samtidig med at virksomhedernes rammevilkår skal forbedres for at tilskynde til en øget investeringsaktivitet, der kan løfte produktiviteten, skriver Jan Størup Nielsen og roser regeringens vækstudspil fra sidste uge.

Nordea tror også på fortsat stigende priser på boligmarkedet efter mange år i træk med medvind til villa- og lejlighedsejerne.

- Vi forventer, at udviklingen vil fortsætte, men at stigende renter mod slutningen af prognoseperioden vil begrænse den opadgående tendens. Optimismen på boligmarkedet har styrket investeringsaktiviteten på ejendomsmarkedet og ført til en øget efterspørgsel inden for forretninger relateret til boligmarkedet, skriver banken.