Nødvendigt med forskning

Læs mere
Fold sammen
- Hvad jeg håber at få ud af det? Jeg håber, forskningsprojektet kan medvirke til, at dansk møbelproduktion

overlever.Så konkret og bastant svarer direktør Bjarne Andersen, VTI Vinderup Træindustri A/ S, på

spørgsmålet om, hvad han håber at få ud af det nye forskningsprojekt, som i løbet af efteråret

går i gang inden for fyrretræsmøbelbranchen med deltagelse af otte virksomheder.VTI Vinderup Træindustri

er én af dem og indtil videre den eneste rendyrkede underleverandørvirksomhed i kredsen.Derfor er Vinderup-virksomheden

ekstremt afhængig af, hvordan det går branchen som helhed, og en øjeblikkelig vurdering går på, at

det ikke går for godt.- Du kan jo tage vores alle sammens regnskaber og se, at der ikke er ret meget at prale af. Vi har

alle svært ved at tjene penge. Indtjeningsmæssigt er vi gået i stampe, selv om omsætning og eksport stiger,

siger han.

Faldende priser

Virksomheden hører til blandt de allerstørste producenter af limtræ til møbelindustrien,

og det seneste årsregnskab viste med al ønskelig, eller måske snarere uønskelig, tydelighed, at priserne

falder og falder. I kroner og ører lykkedes det VTI Vinderup Træindustri at øge omsætningen med tre pct.,

mens omsætningen i mængder steg med det dobbelte.På det praktiske plan håber Bjarne Andersen, at forskningsprojektet

kan komme frem til nogle gode modeller for sourcing i møbelbranchen, som han mener halter efter udviklingen i jern- og metalindustrien.-

Træ- og møbelindustrien har været lidt træge med at komme i gang med sourcing, hvis vi sammenligner os med

jern- og metalindustrien. Vi skal kort og godt blive bedre til at finde ud af, hvad vi selv skal lave, og hvad vi skal få andre

til, for man kan ikke det hele, siger han. Forskningsprojektet, der i virkeligheden er to tre-årige Ph.d. projekter, gennemføres

i et samarbejde med Udviklingscenter for Møbler og Træ i Skive, UMT, og Center for Anvendt Ledelsesforskning i Herning,

CAMS. Det bliver sidstnævnte, der kommer til at tegne sig for ansættelsen af de to Ph.d. studerende.Det vil ske

i løbet af efteråret, og professor Laurids Hedaa vægter det højt, at de bosætter sig i regionen for

at få den midt- og vestjyske virksomhedskultur ind under huden.

VirksomhedskulturNæsten alle de deltagende

virksomheder er beliggende i den nordvestlige del af Jylland. Regionen er særdeles underernæret, når det handler

om forskning.I forhold til amtets befolkning skulle Ringkøbing amt have 150 forskere. Det aktuelle tal er en tiendedel,

og samme forhold gør sig gældende for et andet "møbelamt" - Viborg amt.Imidlertid er en spæd

udvikling i gang på området. Bl.a. er en Ph.d. studerende nu i gang med at forske i køkkenbranchens underleverandører

med særlig henblik på, hvad der skaber værdi for køkkenfabrikanterne udenfor selve prisen.Fyrretræsmøbelbranchen

er set ud fra et nationalt synspunkt mindst lige så interessant.Branchen skønnes at omsætte for helt op

imod ni mia. kr. og beskæftiger et sted mellem 5.000 og 8.000 medarbejdere.