Nemkonto skal lette statens inddrivelse

Modregning. Det er ikke kun for at lette tilværelsen for landets borgere, at Nemkonto er etableret. Ordningen skal også bruges til at give staten endnu et kort på hånden, når der skal inddrives gæld hos borgere og virksomheder.

Det bliver fremover sværere for virksomheder selv at bestemme, hvornår og hvordan de vil indfri deres gæld til de forskellige offentlige myndigheder.

Betaler en virksomhed for eksempel ikke sin medielicens, sin moms eller afgifter til tiden, skal den relevante myndighed kunne trække pengene med det samme i virksomhedens krav på dagpengerefusioner, overskydende vægtafgifter og leverandørudbetalinger fra kommunen.

Det er konsekvensen af et nyt lovforslag, som Skatteministeriet har sendt i høring, og som ventes fremsat i Folketinget efter høringsfristens udløb 10. januar i år.

Efter dette forslag skal alle myndigheder kunne inddrive deres tilgodehavender via Nemkonto, som er den ny samlede konto, hvor borgere og virksomheder får eventuelle tilgodehavende udbetalt.

Oftere modregningDer overføres penge fra staten til borgerne i alt 4,5 millioner gange via en dansk Nemkonto hver måned. Disse mange beløb vil alle kunne gøres til genstand for modregning.

Skatteministeriet forudser, at der som følge af de ny regler oftere vil blive modregnet, fremgår det af lovforslaget.

- Der er i forvejen adgang til at modregne, men procedurerne er i dag administrativt meget tunge, lyder forklaringen.

Specialkonsulent Camilla Christensen hos Skatteministeriets departement bekræfter, at det har været besværligt for myndighederne at tjekke hos hinanden, om de har krav mod den samme borger

- Det kommer nu til at gå hurtigere, og det bliver nemmere for de myndigheder, der har penge til gode hos borgere og virksomheder, oplyser hun.

Det skal være nok, at staten, kommunen eller den offentlige institution foretager en enkelt indberetning om gælden til Det Centrale Fordringsregister, der sørger for renter og kontakt til Nemkonto.

Myndigheden vil herefter være sikker på at få sine penge ligeså snart borgeren får krav på en eller anden ydelse fra staten, der skal sættes ind på Nemkonto.

Det kan være negativ moms, overskydende skat, dagpengerefusioner eller aktiveringsydelse. For private borgere kan det også være dagpenge, børnetilskud, SU eller boligstøtte, der skal dække licensen, skatten eller vægtafgiften. Der er ikke nogen grænser for, hvor meget gæld man kan hente hjem på den måde hos enkeltmandsvirksomheder. Retsplejelovens beskyttelse af den fattiges ret til "mad på bordet" gælder nemlig ikke her.

Men skyldneren skal kunne søge om lov til at betale anden gæld i stedet, hvis den er "særlig byrdefuld" for ham, fremgår det.

Der er indtil videre oprettet omkring 4,5 millioner Nem konto, hvoraf 350.000 tilhører virksomheder. Nemkonto drives af Økonomistyrelsen. Meningen med Nemkonto er ifølge nemkonto.dk at gøre det lettere for virksomhederne at hindre fejludbetalinger og at gøre "opdatering" let for det offentlige.