Nej til videnskabssamfund

Læs mere
Fold sammen
Kun et fåtal af de innovative virksomheder i Danmark har forskning som drivkraft. Derfor er det forkert, hvis politikerne ensidigt

satser på at investere i forskning og glemmer de mindre innovative virksomheder.Sådan lyder det klare budskab fra

Danmarks Erhvervsråds årsmøde, som løb af stablen på Christansborg i går.Temaet var Danmark

som Vidensamfund.- Et vidensamfund er ikke det samme som et videnskabssamfund. Vi ikke kun producere viden, men sørge

for, at viden bliver omsat til kunnen. Derfor lægger vi vægt på det brede erhvervsliv, de innovative små og

mellemstore virksomheder i vidensamfundet. Det store kan godt gøre opmærksomme på sig selv, mens de små får

for lidt opmærksomhed, sagde Anders Knutsen, formand for Danmarks Erhvervsråd og formand regeringens tænketank om globalisering.er innovative

Udgangspunktet er, at kun godt knap syv pct. af alle virksomheder bedriver en eller anden form for forskningsdreven innovation,

og heraf er det kun 0,6 pct., der bedrive ren forskningsdreven innovation.De øvrige bruger i lige så høj

grad kunder og/ eller leverandører som kilde til innovation - også kaldet brugerdreven innovation, mens knap hver fjerde

virksomheder udelukkende bedriver brugerdreven innovation.De sidste 70 pct. af virksomhederne kan ikke betegnes som innovative, ifølge

en analyse, som Erhvervsrådet har fået lavet op til årsmødet.- Vi skal huske, at det ikke er alle mindre

virksomheder, der har forskning som deres drivkraft. Der skal langt mere fokus på bruger- og markedsdreven innovation i de små

og mellemstore virksomheder, fastslår Anders Knutsen, som regeringens investeringer i højteknologisk forskning også

er vigtige. De kan bare ikke stå alene.

Design og markedsføringAnders Knutsen konstaterer samtidig, at den

tid er forbi, hvor generelle rammevilkår, herunder skatteniveauet, har afgørende betydning for innovative virksomheder.

I stedet er god ledelse, højt kompetenceniveau og høj innovationskapacitet afgørende. Viden om design, markedsføring

og videnledelse, bliver sammen med kreativitet vigtige for virksomhedernes konkurrenceevne, når de skal udvikle og markedsføre

nye services og produkter.Knutsen fik opbakning fra en række topfolk i dansk erhvervsliv, heriblandt koncernchef Eric

Rylberg fra ISS A/S. Han var dog langt fra enig i antagelsen om, at generelle rammevilkår ikke længere har nogen betydning.-

Der skal også gøres noget ved incitamentsstrukturen i skattesystemet, ellers risikerer vi, at Danmark er interessant

nok for de højst uddannede og udenlandske eksperter, og vi ender med at ledelsen af de store koncerne rykker udenlands, siger

Eric Rylberg.

Brug for visionFælles for en stor del af deltagerne var ønsket om en langsigtet vision for dansk

erhvervspolitik, som gerne skal række op til ti år frem i tiden, men et bredt forlig på området har tilsyneladende

lange udsigter.- På det helt grundliggende plan er vi fundamentalt uenige med Socialdemokraterne. I den tidligere regeringens

erhvervsstrategi står der f.eks., at en stor offentlig sektor og et højt skattetryk ikke hæmmer erhvervslivets

udvikling. Vi mener lige præcis det modsatte, sagde Venstres Rikke Hvilshøj, formand for Folketingets Erhvervsudvalg.