Nedturen rammer de fleste brancher

Lønmodtagerne i de fleste brancher bliver ramt af beskæftigelsestilbagegang i 2009. Offentligt ansatte og medarbejdere indenfor forskning, advokatvirksomhed og revision er nogle af de eneste, der klarer frisag.

Foto: Modelfoto, Colourbox
De offentligt ansatte er nogle af de eneste lønmodtagere, som kan se frem til at få flere kolleger i 2009. Men fremgangen vil slet ikke kunne modsvare det fald i beskæftigelsen, som allerede er begyndt at ramme de private virksomheder. Det viser en helt ny analyse af beskæftigelsesudsigterne for 2009, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) har lavet.

»Det er kun den offentlige sektor og en mindre håndfuld private brancher, som fortsat vil opleve fremgang i beskæftigelsen i 2009. Ellers er billedet, at en overvægt af brancher bliver ramt af faldende beskæftigelse. I første omgang er det især bygge- og anlægsbranchen, der rammes, og det ser vi allerede. Men industribeskæftigelsen bliver også hårdt ramt i år,« siger Frederik I. Pedersen, chefanalytiker i AE-Rådet.

Enkelte slipper
Han forudser kun, at der er tre private brancher, som vil være i stand til at trodse krisen og de dårlige økonomiske konjunkturer.

»Vi forventer, at den opadgående tendens indenfor forskning og udvikling vil fortsætte i 2009, for området er ikke så konjunkturfølsomt. Når det gælder advokatvirksomhed og revision, kommer opbremsningen nok først på et senere tidspunkt,« siger Frederik I. Pedersen.

Selv om de færreste brancher kan forvente at gå upåvirket gennem den økonomiske krise, så vil afmatningen langt fra opleves lige hårdt på alle virksomheder. Flere brancher »slipper« med, at afmatningen kommer til udtryk ved en opbremsning i den hidtidige beskæftigelsesfremgang.

»Det gælder blandt andet indenfor medicin, IT og forsikring. Her forventer vi ikke en nedgang i antallet af medarbejdere, men blot en opbremsning,« siger Frederik I. Pedersen.

Længere nedtur
I går kom de seneste ledighedstal fra Danmarks Statistik, som viser, at antallet af arbejdsløse steg med 2.800 personer i november og nu er oppe på 52.000. Der er forsat tale om en meget lav ledighed, men Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er ikke i tvivl om, at danskerne står over for en større beskæftigelsesmæssig nedtur.

»Hvor voldsom den bliver, afhænger i høj grad af, hvordan finanskrisen udvikler sig. Hvis vi kigger på de historiske erfaringer, så går der i hvert fald to til tre år, før der er lysere tider på vej. Derfor bør regeringen forberede en pakke, der kan stimulere økonomien med offentlige investeringer og skabe job,« siger Frederik I. Pedersen.

I byggeriet, der klart mærker en faldende aktivitet, er arbejdsgiverne og lønmodtagerne gået sammen om at foreslå en sådan vækstpakke. Dansk Byggeri og BAT-kartellet opfordrer politikerne til at øge de offentlige investeringer med fem milliarder i andet halvår af 2009 og otte milliarder i hele 2010.

»Ved at iværksætte byggeriets vækstpakke nu, udviser man rettidig omhu dels ved at foretage kloge investeringer, der alligevel skal foretages, og dels ved at modvirke den stigende ledighed,« siger Gunde Odgaard, sekretariatsleder i BAT-kartellet.

Han anslår, at vækstpakken vil kunne øge beskæftigelsen i byggeriet med 14.500 personer.