Nedgang i bioteknologi

Investorernes tøven på det bioteknologiske marked har allerede givet kursfald på New Yorks aktiebørs. De

store medicinalkoncerner har ellers nydt godt af investorernes lange flugt fra det IT-teknologiske marked.Agrarstøtte

kræves ned

(LOS ANGELES) Cairn-gruppen, der består af verdens største eksportører af landbrugsvarer i 18

lande, har på et topmøde i Santa Cruz i Bolivia rettet en skarp kritik mod EU og Japan for ikke at gøre nok for

at fremme handelen med landbrugsprodukter. Mødedeltagerne, der repræsenterer en tredjedel af hele verdens omsætning

af landbrugsvarer, vil have at EU og Japan fjerner eksportstøtten og skærer stærkt ned på statstilskud til landbrug

til højst 5 pct.

Skatteflugt

(FRANKFURT) Tysklands rød-grønne regerings planlagte skattepakke anses

af virksomhederne for at være for meget og større virksomheder arbejder allerede på planer om at flytte det meste

af deres foretagender til udlandet. "Frankfurter Allgemneine" skriver, at Siemens AG og finansgiganten Allianz er langt

fremme med deres planer om en udvandring. Siemens vil i givet fald oprette et firmaholdingselskab udenfor Tyskland. Formanden for

Allianz, Helmut Perlet, udtaler sig i samme vendinger.

Ubanestøv(STOCKHOLM) Stockholms undergrundsbane T-banen er

muligvis en belastning for brugernes sundhed. Miljöforvaltningen undersøger, om det er direkte sundhedsfarlig med de støvmængder,

der fyger gennem tunnelerne presset frem af togene. En lignende undersøgelse i London har vist en større forekomst af

støvpartikler end oppe på gaderne. I Stockholm har de foreløbige målinger vist 10 pct. mere støv

end i Stockholms mest trafikerede gader.

Detailhandel i USA(NEW YORK) I USA er julehandelen så småt ved at

komme i gang. For den amerikanske detailhandel betyder det i år meget, hvordan julehandlen bliver. Økonomer siger, at

der ikke kan regnes med andet end et magert årsresultat, hvis der kommer en nogenlunde god juleomsætning. For mange detailhandlere

har den 10 dage lange havnestrid, der lammede 29 havne langs stillehavskysten betydet , at mange importvarer til julehandlen endnu

ikke er kommet frem.

LO imod for høje lønninger(STOCKHOLM) Det svenske LOs økonomer siger advarende,

at lønforhøjelserne i Sverige må ned til samme niveau som i de lande Sverige konkurrerer med. I modsat fald kommer

arbejdsløsheden til at stige.LOs økonomer anbefaler, at der kommer et langt større samarbejde mellem parterne

på arbejdsmarkedet, skriver "Dagens Nyheter". I de seneste par år er lønningerne steget mere i Sverige

end i de øvrige EU-lande. Det har hidtil kunnet fungere, siger LO, fordi de svenske virksomheder har haft gode udbytter, der

har givet plads til lønforhøjelser uden at det har drivet priserne i vejret, men det er slut nu, siger LO.Nye

kreditter til MobilCom

(HAMBURG) Det økonomisk hårdt trængte mobilteleselskab MobilCom i Slesvig-Holsten har fået

yderligere kreditter på 4,7 mia. euro af et bankkonsortium under ledelsee af den hollandske ABN Amro Bank. Dermed er en konkurs

i